Nagycsütörtöki - Utolsó vacsora - emlékmise - beszámoló

2017. 04. 13. | | 2017. 04. 13.

 

 

2017.04.13. - Nagycsütörtökön este a délelőtti olajszentelési misén kívül csak az utolsó vacsora emlékére tartott misét ünnepelték a hívek. Ez az utolsó szentmise, eztán akkor mutatnak be legközelebb szentmiseáldozatot, amikor a húsvét vigíliáján Krisztus föltámad a halálból. Ezt jelzi az is, hogy a misén, a Dicsőség során a harangok és templomi csengők elhallgatnak, a kereplők veszik át helyüket és legközelebb a feltámadás örömében szólalnak meg újra.

Spányi Antal homíliájában elmondta, hogy az egyház liturgikus folyamában megkülönböztetett formája van a Szent Három Napnak, mely a délelőtti misével vette kezdetét. Ezen a papság püspöke köré gyűlve megújította papi fogadalmát és ennek során a szentségek felvételéhez szükséges olajokat megszentelték és szétosztották.

Az esti mise során is folytatódik megjándékozottságunk. Az eucharisztiában Jézus maga marad velünk, erőnk forrásává, lelkünk táplálékává válik Jelenléte. Az eucharisztia nincs papság nélkül, akik szolgálatunkra szentelik életüket, tanításuk és jó példájuk Isten kegyelméből vezet minket az életszentség útján. A szeretet parancsában világos útmutatást kapunk: szeresd Uradat, Istenedet és szeresd felebarátodat és önmagadat. A helyes Isten- és emberszeretet az imádságban gyökerezik. Nagycsütörtökön ezeket az értékes ajándékokat kaptuk magunk és mások javára, ugyanakkor ez az Úr szenvedésének kezdete is.

A homília után a lábmosás szertartása következett, mely során a megyés püspök levette miseruháját, vászonkendőt kötött maga elé és megmosta a város képviselőtestületeiből érkezett 12 férfi lábát.

A szentmise végén az Oltáriszentséget gyertyák kíséretében átvitték a Bazilika altemplomába, azaz a következő két nap őrzési helyére. A Tabernákulum üresen maradt. Az oltárfosztás rávezető jele az eztán kezdődő eseményeknek: mély csend borult a templomra, a megyés püspök és az asszisztencia ünnepélyesség nélküli egyszerűségben vonult ki. Minden elcsendesedett.

A templomban kihunytak a fények, gyertyákat gyújtottak a Lamentáció elénekléséhez. Félhomály vezette át a résztvevőket a virrasztásra, melyen Korb Tamás vezetésével fiatalok és kispapok zsoltárokat énekeltek és szentírásból illetve szentektől vett olvasmányokat olvastak föl. A virrasztással és Jeremiás szavainak kíséretében elindultunk és egyre mélyebbre haladtunk a nagyhetet kezdő éjszakába.

A következő napokat Krisztus közelében, szeretetének tudatában töltjük.

Hamarosan további képek is megtekinthetők lesznek ezen az oldalon.

- Marian -
Képek: Somogyi Tamás

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk