Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2014. 04. 19. | | 2014. 04. 20.

 

 

 

Nagyszombat a pihenőnap beteljesedése, az Úr megpihen – az egyház is csöndben időzik Urunk sírjánál, szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

Nagyszombat estéje azonban már Urunk föltámadásának előestje. Este kezdődött a szentmise a Székesegyház belső terében, tűzszenteléssel. "Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a kezdet és a vég, Ő az Alfa és az Omega. Övé az idő és Övé az örökkévalóság. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké. Ámen." A püspök bevonult a sötét templomba a megáldott húsvéti gyertyával, amelyről átadták a fényt az egybegyűltek gyertyáira és énekelve hirdette: "Krisztus világossága!" A hívek ráfeleltek: "Istennek legyen hála!"

Eztán következett a húsvéti örömének, melyet az egyik papnövendék énekelt a gyertyafénnyel bevilágított, félhomályos templomban. Az olvasmányok fölolvasását zsoltár és könyörgés követte. Az ószövetségi olvasmányok után meggyújtották az oltárgyertyákat, leeresztették a leplet, mely a nagyböjt elejétől az oltárképet fedte el, és a "Dicsőség a magasságban Istennek!" eléneklése közben fölzúgtak a templom harangjai és csengői. A szentlecke fölolvasása után ünnepélyesen fölvezették és meghirdették az evangéliumot.

A püspök atya beszéde után következett a keresztségi szertartás, a keresztség megújítása, a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása. Ezen az éjszakán két katekumen vette fel a beavató szentségeket. A szentségek fölvételéhez kezeseikkel együtt jelentek meg a püspök előtt, majd fehér ruhában és égő keresztelési gyertyával kezükben tértek vissza helyükre. A hívő közösség megújította keresztségi fogadalmát, melyet a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása követett. Az eukarisztia liturgiáját örömmel ünnepeltük.

Áldozás után átvonultunk az altemplom elé, mely napközben a szent sír jeleként nyitva állt a látogatók és imádkozók számára. Az altemplom kapuján bekopogtattak és a püspök kilépett az oltáriszentséget maga fölé tartva – jelenvalóvá téve a sírból kilépő, feltámadt, győzedelmes Krisztust. A hívek a papsággal körmenetben haladtak végig az éjszakai belvároson, majd visszatérve a templomba rövid imádság után szentségi áldásban részesültek.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói

 


 

Kapcsolódó oldal - az események összefogó oldala:

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk