Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2015. 04. 04. | | 2015. 04. 04.

 

 

 

Nagyszombat estéjének vigíliamiséjét előkészíti az egész nap: az Úr megpihen. Ezen a napon a liturgiában a sötétségből előbújó fény és világosság vitt át a gyász csendjéből a remény és öröm fényességébe. Ezt a lelki ívet a tűzszentelés szertartása vezette fel. A püspök a sötét templomba megáldott gyertyával hozta be a fényt, és háromszor énekelve hirdette: „Krisztus világossága!"

A húsvéti örömének eléneklése a gyertyáktól megvilágított templomban történt, az olvasmányok fölolvasását zsoltár és könyörgés követte. Az ószövetségi olvasmányok után fölgyúltak a fények, és fölzúgtak a templom harangjai, megszólaltak a csengők. Az öröm hangulatában olvasták föl a szentleckét, mely után ünnepélyesen fölvezették és elénekelték az evangéliumot.

A jelenlévők megújították keresztségi fogadalmukat, melyet a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása követett. Ezen az estén egy felnőtt embernek szolgálta ki a püspök a szentségeket: keresztséget, eucharisztiát és bérmálást.

Áldozás után a templomból kivonultak a hívek. A bazilika tetőszerkezetének állapota miatt idén a főpásztor a templombelsőben énekelte a feltámadási köszöntést, az Oltáriszentséget maga fölé tartva. A hívek a papsággal körmenetben haladtak végig az éjszakai belvároson, majd visszatérve a templomba, rövid imádság után szentségi áldásban részesültek.
 
Spányi Antal elmondta, hogy most, amikor Urunk halálát és feltámadását megünnepeltük, engedjük, hogy ennek öröme betöltsön bennünket. A bűn, a kétség, a fájdalom sötétségét űzze el a feltámadás fénye, éljen bennünk a Krisztus! Távozóban személyesen üdvözülte a frissen megkeresztelt felnőttet.

- Marian -
Fényképeket készítette Lakata Pál

 


 

Korábbi évek beszámolói

 


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk