Képtár

2009.06.24. |
Szentmise keretében Spányi Antal püspök atya a Székesegyházban diakónussá szentelte Szemere János papnövendéket.
2009.06.20. |
Szakmai vezetéssel, éjfélig ingyenesen látogathatták az érdeklődők a múzeumot és programokat.
2009.06.19. |
Egyházmegyei Papi "Zsinat" lesz Székesfehérváron
2009.06.14. |
A székesfehérvári egyházközségek közös körmenete
2009.06.07. |
Délelőtt a Máriaremetei kegytemplomban Spányi Antal püspök mutatott be ünnepi szentmisét.
2009.06.01. |
A Lélek új világot teremt bennünk
2009.05.01. |
"Én Uram mit akarsz, hogy tegyek?"
ApCsel. 9,5a
2009.04.13. |
Örömút
2009.04.10. |
"A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze."
Iz 53, 5
2009.04.10. |
Az Úr szenvedésének napján
2009.04.09. |
Öröm a híveknek, ha látják papjaikat összegyűlve, testvéri szeretetben, együtt – egy fájdalmasan megosztott világban.
2009.04.09. |
Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.
2009.04.07. |
Lelki nap a Szent Imre Általános Iskola és Óvodában
2009.04.06. |
Nagyböjti lelkigyakorlat a székesegyházban
2009.04.05. |
Az egyes stációkat a gyerekek elevenítették meg, a felnőttek rövid elmélkedéssel készültek, melyeket családonként mondtak el az egyes stációknál.
2009.04.04. |
Prohászka Ottokár halálévfordulójára emlékezett a Székesfehérvári Egyházmegye
2009.03.25. |
Kaszap István születésének 93. évfordulója
2009.03.24. |
Egy korábbi dél-szudáni keresztény rabszolga, Simon Deng tanúságot tett a ma is létező rabszolgasorsról, a keresztényüldözésről, a hit erejéről.
2009.03.21. |
Szent Pál, mint a hitoktató - Szent Pál, minta hitoktató
2009.03.19. |
Püspöki szentmise Szent József tiszteletére
2009.03.05. |
A márciusi közös imádságot az Öreghegyi templomban tartottuk.
2009.02.17. |
„A rozsdásodó vasfüggöny mögött püspökké szentelődtek”
2009.02.02. |
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Ünnepi szentmise a Megszentelt Élet napján
2009.01.25. |
"...legyenek eggyé kezedben!"
2009.01.21. |
"...legyenek eggyé kezedben!"
2009.01.18. |
"...legyenek eggyé kezedben!"
2009.01.17. |
Bezárult a Biblia Éve a Székesfehérvári Egyházmegyében is
Isten ajándéka volt ez az esztendő
2009.01.15. |
Tíz nap alatt 2,8 millió a rászorultaknak
2009.01.12. |
Ökumenikus rendezvény

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk