Képtár

2011.08.19. |
A város posztumusz díszpolgári címet adományozott a 19 éves korában elhunyt Kaszap István kispapnak, akit a fiataloknak példaképéül szeretnének állítani.
2011.08.18. |
Kiss János helynök, nagyprépost kapta az idei Államalapító Szent István Érdemrend és Díjat.
2011.08.14. |
Szent István király ország-felajánlásának megújítása és fogadalmi szentmise
2011.08.08. |
Egység volt mindenben: egy nagy család voltunk, akik együtt éltek egy hétig és ebben az egységben mindenki tudta a helyét és a feladatát.
2011.08.04. |
Minden hónap első csütörtökén a város egy meghatározott, havonta változó templomában közös szentóra, szentmise: idén az új papi hivatásokért szóló ima mellett a családokért is imádkozunk.
2011.08.01. |
Budapest után Székesfehérváron is hallható újra a Magyar Katolikus Rádió műsora.
2011.07.03. |
Isten kegyelmét sosem önmagunkért kapjuk, hanem másokért is.
2011.06.26. |
Tegyünk hitvallást az Oltáriszentség mellett személyes és közösségi módon.
2011.06.24. |
Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Mészáros Pétert és Szilágyi Szabolcsot, diakónussá Lukács Gábor Imre papnövendéket.
2011.06.19. |
Engedjük, hogy Isten bekapcsoljon minket is szentháromságos életébe.
2011.06.18. |
Az idei rendezvény mottója: "Álmok útján".
2011.06.13. |
Legyünk hálásak az élet ajándékaiért
2011.06.02. |
Minden hónap első csütörtökén a város egy meghatározott, havonta változó templomában közös szentóra, szentmise: idén az új papi hivatásokért szóló ima mellett a családokért is imádkozunk.
2011.05.29. |
"Nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint annak, aki életét adja barátaiért."
2011.05.15. |
Kövessük Őt a türelmesség, a békesség, a vidámság, az imádságos és erős lelkűségben.
2011.05.13. |
Áldás a Nagyszülőkre
2011.05.09. |
2011.05.09. - Dékány Sixtus apátplébánost köszöntötték plébániáján.
2011.04.30. |
Dékány Árpád Sixtus hitet tett arról, hogy Szent Benedek Reguláját megtartva istenszeretetre, testvéri szeretetre és evangéliumi életre serkenti a szerzetesközösséget.
2011.04.23. |
Feltámadási mise
2011.04.22. |
"Nagy tömeg követte."
Lk 23, 27a
2011.04.22. |
Az Úr szenvedésének napján
2011.04.21. |
A papok a diakónusokkal, kispapokkal együtt a püspök köré összegyűlve, a hívek imáitól kísérve közösen megújítják papi ígéreteiket.
2011.04.21. |
Az utolsó vacsora emlékére püspöki szentmisét tartottak, amelyen a lábmosás szertartását Spányi Antal megyés püspök tartotta. A templom és liturgia jelei nagycsütörtök estéjére fölerősödnek.
2011.04.18. |
A nagyböjt, a nagyhét alkalom arra, hogy a Lélek erejében, fényében szembe nézzünk önmagunkkal és megértsük, mit vár tőlünk az Úr!
2011.04.17. |
Urunk jeruzsálemi bevonulásának emlékére
2011.04.17. |
A stációkat gyerekszereplők elevenítették meg, az elmélkedéseket a stációknál a családok tartották.
2011.04.07. |
Minden hónap első csütörtökén a város egy meghatározott, havonta változó templomában közös szentóra, szentmise: idén az új papi hivatásokért szóló ima mellett a családokért is imádkozunk.
2011.04.02. |
"Csak a legkiválóbbak sajátja az alázat".
2011.04.02. |
Család nélkül nincs egészségesen működő társadalom.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk