Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - beszámoló

2013. 09. 15. | | 2013. 09. 16.

 

 

„Légy velünk is, Ó bodajki Mária”

Megtelt a zarándokudvar idén is hívekkel a székesfehérvári egyházmegye hagyományos bodajki búcsúnapján.  A "legrégibb magyar búcsújáró hely" címet viselő Segítő Mária kegyhelyet, már a 9. században vallásos tisztelet vette körül és Szent István kezdeményezésére építettek kápolnát itt a Szűzanya tiszteletére.

Sokan érkeztek Bodajkra gyalogosan is a kétnapos zarándoklatra, vállalva az út minden nehézségét. Több évtizedes hagyományt ápolva idén is keresztúttal, elmélkedésekkel kezdődött az első nap, majd az éjszakai virrasztást szentmise vezette be. Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató a beszédében kiemelte: a bodajki zarándoklat évről-évre megerősít abban, hogy életünk útját nem egyedül kell járnunk, hisz Máriában édesanyát kaptunk, aki mindig velünk van.

Az átvirrasztott éjszaka után a nap fő eseménye az egyházmegye papjaival koncelebrált püspöki szentmise volt. Spányi Antal megyés főpásztor visszaemlékezett a Mindszenty József prímás 1948. évi szeptember hó 26-án, a bodajki Mária napon elmondott beszédére. „Nekünk minden időben nagy szükségünk van rád. Ezer éven keresztül minden történelmi emlék, minden Mária templom és templomrom, minden katolikus családi ház, a temetőben minden sírhalom, hangosan és harsogva hirdeti, hogy a boldogságos Szűz a mi Patronánk és a mi Édesanyánk. És édesanyára szükség van a családban, a mi családunkban is„- hangzott el az akkori zarándoknapon, amelynek menetét minden szinten próbálták a pártállam emberei megzavarni.

Spányi Antal püspök a vészterhes időszakra emlékezve párhuzamot vont a mai idők kísértéseivel, amelyek megakadályozzák a hit terjedését, és a hívőket is elbizonytalanítják, elviszik az Egyházból. Kérte a Segítő Szűzanyát, hogy ismerjük fel a támadásokat, amelyek a világból, a mindennapi életünkből érkeznek és Máriára tekintve tanuljunk Tőle kitartást, lelkesedést, hűséget.

A Bakony lábánál fekvő kegyhely a török dúlás a háborús veszteségek után is újjáépülhetett, 1989-ben a mintegy tizenötezer zarándok befogadására alkalmas hatalmas zarándokudvart renoválták és napjainkban elindult a templom felújítása is. Mórocz Tamás plébános köszöntőjében örömmel számolt be arról, hogy egyre nő a zarándokok száma az elmúlt években és az idei búcsúnapra a Dunántúl minden részéből érkeztek zarándokok.

Az időjárás „kegyes” volt és az elmúlt évekhez hasonlóan gyönyörű időben tartották meg a szabadtéri szentmisét, amelyen több zarándok elmondta: „a szeretet hozott bennünket a búcsúba, hogy hitünket megvalljuk.”

A szentmisében a zarándokok közösen imádkoztak a Segítő Szűzanyához a főpásztor vezetésével.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk