Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Öreghegy) - beszámoló

2018. 04. 05. | | 2018. 04. 06.

 

 

Tegyetek ti is tanúságot rólam – Elsőcsütörtöki engesztelő imádság Székesfehérváron

2018.04.05. - A hagyományoknak megfelelően főpásztorukkal imádkoztak együtt Székesfehérvár papjai és hívei a hónap első csütörtöki napján a világ békéjéért, az üldözött keresztényekért, hazánkért, a magyar népért, a papi hivatásokért és az Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért. „Húsvét egy kivételes alkalom, amikor az üres sírból a világba áradó reményt, bűnbocsánatot és egy új életet adó fényt fogadunk be. Találkozunk azzal a fénnyel, amely szétoszlatja a sötétséget, találkozunk Jézusban a szeretettel, amely megsemmisíti bűneinket. Találkozunk egy új élettel, amelyben mi is részesülünk és egy új életet nyerünk általa” – hangsúlyozta a szentmisében tartott beszédében Spányi Antal megyés püspök, az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya templomban.

Tornyai Gábor plébános köszöntötte a megyés püspököt, és emlékeztetett az elmúlt napok ünnepi eseményeire, a feltámadt Krisztussal való találkozásra. Arra a csodára, amikor Mária Magdolna, az asszonyok és az emmauszi tanítványok kézzelfoghatóan megtapasztalhatták az Úr dicsőséges testben való megjelenését. Megköszönte a főpásztornak, hogy hosszú évek óta minden első csütörtökön megadja ennek a találkozásnak a lehetőségét Jézussal, aki az élet és az öröm forrása életünkben.

A főpásztor beszédében hangsúlyozta, Isten ajándéka, hogy a Jézussal való találkozás hitet ébreszt az ember szívében. De akikkel találkozik az Úr, azokat elküldi, hogy tegyenek tanúságot mindarról, amit láttak és hallottak. „Mi most Magyarországon bátran tehetünk tanúságot hitünkről. Látjuk azonban, hogy az egykori nagy keresztény államokban most nem így van. Akik egykor megmenekültek a töröktől, azok most nem védik meg kereszténységüket, bezárják a templomaikat, és más célra használják a szent helyeket.”

A megyés püspök arról is beszélt, mit jelent tanúságot tenni ma, amikor a szó elveszítette erejét, elveszett a kimondott szó igazsága. „A szónál fontosabb, hogy életünk Krisztusról szóló tanúságtétel legyen, hogy cselekedeteink legyenek a beszédes példák. … Aki látja az életünket, az dicsérje az Istent. Arra hív bennünket a feltámadott Krisztus, hogy a Szentlélek által vezetve, minden egyes találkozásban merjünk tanúságot tenni: „Tegyetek ti is tanúságot rólam”… „Ez a hit, mint életünk kincse legyen a szívünkben. Próbáljunk mindig a hit szerint élni, abban megmaradni, a hitet mindvégig, minden körülmények között megőrizni.”

A szentmise után tartott imaórában a főpásztor a feltámadt Krisztus békét hozó szavairól elmélkedett, amely átformálja az ember életét. „Segíts bennünket Jézusunk abban a fenyegetettségben, zaklatottságban, nyugtalanságban, amely a ma élő ember életének kísérője. Kérünk, hogy lelkünk legmélyén ott legyen közelségednek békéje és a Te békességed öröme és ereje. A most kibontakozó új világban, ahol nincs helye a Te országodnak, áraszd ki kegyelmedet Szent István országára, hogy megmaradjunk kereszténynek. Megvédjük az egyházat, a keresztény kultúrát, a Te segítségeddel, a Te akaratod szerint.”

A főpásztor végül elmondta az egyházmegye imáját az üldözött keresztényekért és hazánkért. Majd az imaóra az engesztelő imával zárult.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk