Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2011. 03. 26. |

 

Délelőtt a Székesegyházban  Spányi Antal megyés püspök tartott koncelebrációs szentmisét a hitoktatók és világi lelkipásztori kisegítők lelkinapján.

 

a jelenlévők

 

Szentbeszédében fölhívta a figyelmet arra, hogy a nagyböjti időnek sajátos helye van életünkben, mert ez kegyelmi idő: a megtérésnek és a húsvéti készületnek a kitüntetett ideje.

Meg kell tennünk a dolgokat, de nem elég látszat szerint - szívből és lélekből kell tenni. Nem lehetünk - a Jelenések könyve szavaival élve - langyosak. Nem alkudhatunk meg a körülményeinkkel, mindig akarnunk kell változni a jó irányába, mindig törekednünk kell Isten felé.

Jó belelátni olyan családok életébe, akik elkötelezett szeretettel szeretik egymást. Vannak azonban olyan kapcsolatok is, melyben az együtt élés egymás mellett éléssé válik; az építő párbeszédet fölváltják az egyre torzuló és torzító kritikák. Melyikre hasonlít az Egyházhoz való viszonyunk? Szemünkben fölnagyulnak-e a hibák, önmagunkkal pedig kiegyezünk és már nem is akarunk változni? Okosságunk az imádság bölcsessége nélküli emberi okosság-e?

A rutin, a megszokottság hasznos, ha munkát kell végeznünk - de rombol a személyes kapcsolatainkban.

Nagyböjt kegyelmi időszakában vizsgáljuk meg ebből a szempontból életünk következő pontjait: imádság, szentírás olvasása, szentmisére készülés és benne való részvétel, értékrendünk, személyes kapcsolataink.

Fogadjuk be Isten szeretetét és egyre tisztább tükörként ragyogjuk vissza környezetünkre.

 

Homília meghallgatása:

 

Ezt követően a Szent István Mûvelődési HázbanCsaládok Évéhez kapcsolódóan folytatódott előadásokkal a lelki nap.

Először Kiss János helynök atya beszélt arról, hogy a szülőknek és a családnak milyen sarkalatos szerepe van a gyermekek hitre nevelésében; majd Sárközi Béla diakónus és felesége Rita számoltak be a Családpasztorációs Iroda munkájáról, a Családok éve lezajlott és elkövetkező eseményeiről. Spányi Antal zárszavában fölhívta a figyelmet arra az erőre, amelyaz együttmozdulásban, lelki és közösségi együtt cselekvésben rejlik. Kérte, hogy a lelikpásztori munka során éljünk a lelkipásztori körzetekben rejlő lehetőségekkel.

- Marian -
Fényképeket készítette Marian és Pesti Donát
 
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

A lelkinap bővebben:   1103lelkinap.pdf    

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk