Szent István király ünnepén szentmise Székesfehérváron - beszámoló

2014. 08. 20. | | 2014. 08. 21.

  „Szent István király ünnepe minden magyarnak ünnepe, hisz bármerre is sodorták a történelem viharai ezt a népet, a szent király alakját minden időben felidézték. Mindig hittel fohászkodtak hozzá, hálával a múltért, bizalommal a jövőért. - mondta az ünnepi szentmise elején Spányi Antal megyés püspök a fehérvári székesegyházban. A főpásztor köszöntötte Takács Nándor ny. püspököt, a város polgármesterét, a megyei közgyűlés alelnökét, a honvédelmi államtitkárt, a közhivatalok vezetőit, a megjelent paptársait és a híveket. Külön üdvözölte az Erdélyből, Farkaslakáról érkező és a felvidéki Tornáról csatlakozó zarándokokat, akik Szent István Városába érkeztek, hogy ünnepeljék első királyunkat.

Beszédében a főpásztor Szent Istvánt, mint a mélyen hívő családfőt és királyt idézte fel. „Csodáljuk a szent király hitét, amely sziklaszilárd és erős volt, amely nem felszínesen, hanem alapvetően formálta át életét. Fejet hajtunk családjának tagjai előtt, akiknek oly sok keserűséggel, fájdalmas gyásszal, a meg nem értettség keservével kellett szembenézniük. Az ima, a hit, azonban megtartotta őket, és most, mint a magyar szent családot tisztelhetjük Szent Istvánt, Boldog Gizellát, és Szent Imrét, különösen itt Fehérváron.”- kezdte elmélkedését a megyés püspök. Majd arról szólt, milyen felelősséget vállalt első királyunk, hogy új útra vezesse a magyarokat, új értékeket teremtsen, amelyeket törvényekkel is alátámasztott. A püspök hangsúlyozta, hogy felelősek vagyunk egymásért, vezetőinkért, azért is, hogy milyen képet engedünk alkotni nemzetünkről, országunkról. „Együtt vagyunk felelősek Szent István örökségéért. Az igazságért ma is ki kell állni, mint ahogy történelmünk során, például szabadságharcainkban. Az ország vezetőinek sok mindent, sok meg nem értést kell eltűrniük. Hogy el tudják viselni, melléjük kell állnunk és védenünk kell Őket, az egész nemzetet, ahogy István mellett is ott voltak a segítőtársak, a papok. – hangzott el a szentbeszédben.

A megyés püspök majd arra szólított fel, érezzük kincsnek a hitet, ahogy Szent István, legyen életünk útja olyan, amelyen Ő is járt. Hit nélkül gyengék leszünk, és ha letérünk erről az útról, nem tudjuk megőrizni nemzetünket és annak alapköveit, a családokat. Ezredéves történelmünk során megtapasztalhattuk, hogy drága kincs a nemzet és a család, felelősek vagyunk azért, hogy Isten tervei szerint élhessünk tovább itt, mi magyarok.

 A szentmise végén a főpásztor megáldotta az új kenyeret, Isten áldását kérve az ország, a nemzet minden tagjának kenyerére, egész életére. Megköszönte a zarándokoknak, hogy együtt ünnepeltek a várossal. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a fehérvári Szent István-i ünnepeket szebbé, teljesebbé tették: a város önkormányzatának, annak képviselőinek, a honvédzenekarnak, a rendőröknek, a lovagrendeknek, a kispapoknak, a ministránsoknak, az énekkaroknak a közreműködését.

A főpásztor végül azt kívánta: „Mindannyian Isten segítségével végezzük a dolgunkat, tegyük hozzá a magunk részét, hogy Szent István nyomán a jövőnk szép és gazdag lehessen.”

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 Kapcsolódó oldal:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk