A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2022. 07. 03. | | 2022. 07. 03.

 

 

 

Tizennyolc megszületett gyermek hálája Vértessomlón – Püspöki áldás a gyermeket váró családokra Sarlós Boldogasszony ünnepén

2022.07.03. – „Üdvözlégy Mária, mondja minden szív!” – hangzott végig Vértessomló utcáin, Sarlós Boldogasszony ünnepén a zarándokok körmenetén. A kegyhely búcsúnapján Spányi Antal püspök megáldotta a gyermekáldásra váró családokat és a várandós édesanyákat. A német és magyar nyelven szóló szentmise keretében elhelyezték a templom falán azokat az ezüstszíveket, amelyeket az egyházmegye készíttetett annak a 18 gyermeknek a keresztnevével, akiknek szülei a vértessomlói Szűzanyához fohászkodtak, és püspöki áldást kértek gyermekeik születéséért. A Bodajktól Székesfehérváron keresztül Vértessomlóig tartó Magyar Szent Család zarándokút kiemelt helyszíne az ünnepen megtelt zarándokokkal.

A vértessomlói búcsú ma is egybehívja a környéken élőket és a térségen, sőt a határon túlról érkezőket. Az 1990-es években éledt újjá az 1734 és 1737 között Somlóra érkező német telepesek szép hagyománya, hogy az ünnepi püspöki szentmise előtt népviseletbe öltözve, zászlókkal vonulnak körmenetben a falu központjából, a főpásztor vezetésével a kegytemplomhoz.

A „Vértes Búcsúján”, a kegyhely gyönyörűen feldíszített szabadtéri oltáránál Visnyei László plébános köszöntötte a főpásztort és paptestvéreit, a megjelent közéleti vezetőket, valamint a nagy számban érkező zarándokokat. Köszönetet mondott a megyés püspöknek, hogy a kegyhely jelentősen gyarapodott a hálaszívekkel, és idevonzza a híveket, a fiatal családokat az imádság erejének megtapasztalása. Majd felkérte a főpásztort, szentelje fel a Vértessomlói kegyhely fejlesztésére kapott rendezvénysátrat, amely reményeik szerint hosszú időn keresztül ad otthont majd a búcsúi szentmiséknek.

Mária és Erzsébet találkozásának emléknapján Spányi Antal püspök a két gyermeket váró, szent asszonyról beszélt. Máriáról, aki szüleitől megtanulta az Istenre figyelés csendjét, meghallotta az Úr szavát, és mindenben követte az Ő akaratát. Kiemelte az idős Erzsébet állhatatos imádságát gyermekáldásért, hogy hűségesen kitartott a hitben és a reményben. Találkozásukkor mennyei öröm töltötte el a két asszony szívét, és megszületett Mária hálaéneke, amely mindannyiunkat a mai napig megérint – hangsúlyozta a püspök. „Teremtsünk magunkban mi is csendet, vonuljunk vissza szívünk és lelkünk legmélyére, hogy bennünk is megszülethessen az elhatározás, amelyben átadunk mindent az Úrnak, és az Isten elgondolása szerinti családi életet megvalósítjuk. … Legyen örömünk olyan, mint Máriának és Erzsébetnek volt, mert tudták, hogy az új élet Isten ajándéka, szeretetének jele. Példájuk nyomán ne fáradjunk bele az imába, hanem imádkozzuk ki, hogy bennünk is új életet teremtsen Isten, és általunk is gazdagodhasson családunk. … Ha bizalommal imádkozunk, Isten meghallgat minket, nagy dolgokat művel velünk. Ez a mai búcsú ennek a hitét, örömét adja nekünk és kísérjen el életünk minden napjára.”

A szentmise végén Spányi Antal püspök arról beszélt, a gyermekáldást kérők hálaszívei olyan tanúságtételek, amelyek növelik Isten kegyelmébe vetett hitünket, kézzelfogható jelei a Szűzanya közbenjáró szeretetének. „A somlói kegyhely arra ösztönöz minket, hogy Istentől ránk bízott küldetésünket, az élet szolgálatával képviseljük a családunkban, a körülöttünk élők között és az egész világon. A magyar szentek örökösei vagyunk, akikkel együtt vállaljuk mi is a felelősséget hazánkért, a jövő nemzedékéért.”

A megáldott hálaszíveket a családok körében ünnepélyesen a kegytemplomba vitték, ahol üvegszekrényekbe helyezték el őket az édesanyák, hogy hirdessék a vértessomlói Szűzanya kegyhelyének különleges kegyelmi hatását. Majd Spányi Antal püspök a Kisdedét tejével tápláló Szűzanya kegyképe előtt megáldotta a várandós édesanyákat, a gyermekáldásra váró házaspárokat.

A vértesomlóiak a megszokott vendégszeretettel egész napos búcsút szerveztek a templomba és környékére, ahol meleg étellel, zenei programokkal, vásárral, imával és vezetéssel egybekötött templomlátogatással várták a zarándokokat.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

Kapcsolódó oldal: www.szfvar.katolikus.hu/hirek/szivbe-vesett-hala-

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk