A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2023. 07. 02. | | 2023. 07. 03.

 

 

Máriát és Erzsébetet, az Isten akaratát kereső asszonyokat megáldotta az Úr – 27 ezüstszívet helyeztek el ismét a Vértessomlói kegytemplom búcsúján hálából a megszületett gyermekekért

2023.07.02.  – Minden eddiginél többen adtak hálát gyermekáldásért a vértessomlói kegytemplom búcsúján, Sarlós Boldogasszony ünnepén. Spányi Antal püspök megáldotta a gyermekre váró házaspárokat, és 27-en helyeztek el hálából ezüst hálaszívet a templom falán azoknak a gyermekeknek a nevével, akiknek születését a korábbi években imádkozták ki a kegyhelyen.

Az idén először kétnaposra szervezett búcsú előestéjén Mórocz Tamás kanonok, a bodajki kegyhely plébánosa mutatott be szentmisét, amelyet imádságos virrasztás követett. 

A Vértes búcsúnapjának nevezett ünnepen idén is a falu központjából indult a körmenet Spányi Antal megyés püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynök és Visnyei László plébános vezetésével a környék plébániáiról érkező és népviseletbe öltözött zarándokokkal a kegyhelyhez. A virágokkal ékesített út a templomtérre vezetett, ahol a rendezvénysátor és környéke megtelt hívekkel a püspöki szentmisére. Az egyházmegye határain és az országhatáron túlról is sokan eljöttek hálát adni és a vértessomlói Szűzanya közbenjárását kérni mindenféle ügyükben.

Pfiszterer Zsuzsanna helytörténész, az esemény egyik főszervezője fogadta az érkezőket, aki német és magyar nyelven ismertette a település és a kegyhely történetét.

Visnyei László plébános a szentmise elején megköszönte, hogy a főpásztor elfogadta a meghívást, és 25 éves püspöki jubileumára a vértessomlói templom kegyképéről készült képet ajándékozott a püspöknek a hívek nevében. Köszöntötte a térség közéleti vezetőit, az országgyűlési képviselőt, a településvezetőket, a híveket, a paptestvéreket, a zarándoktestvéreket, a gyóntató atyákat.

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök a prédikációjában arra mutatott rá, hogy a család- és gyermekszerető magyar nép szívéhez a Mária-ünnepek mindig is közel álltak. Mint elmondta, ennek az ősi zarándokhelynek üzenete tükrözi a búcsúünnep lényegét, amikor Mária elment a gyermekáldásért sokat imádkozó Erzsébethez, és a két, Isten akaratát kereső asszony egymásra talált. Megtapasztalták Isten áldását, amely életet ad, amely több, mint amit az ember remélne. Erő és bizalom, ami tovább visz minket az úton. „Miért is zarándokoltunk ide Vértessomlóra, mert így tekintünk Máriára, mint Anyánkra, akit Krisztustól kaptunk. És az ember az édesanyjához valamiféle bensőséges és különleges módon kapcsolódik. Mert az anya megérti gyermekét, és a gyermekhez is legközelebb az anya áll. Neki tárja fel legkönnyebben a szívét és életének aggodalmát, neki mondja el örömét, Őelőtte nincsenek titkai. Máriához fordulunk mi is, akik megértettük, hogy az életben minden ajándék, kegyelem, és kérjük Őt, hogy imádkozzon értünk. Hogy a családok, akik gyermeket szeretnének, lehessenek boldog szülők, az Isten kegyelmét és szeretetét megtapasztaló emberek. Isten meghallgatja a hozzá imádkozó embert, csak bízzuk életünket Őrá, ahogy Mária és Erzsébet tette. Isten áldásának bizonyítékai az itt összegyűjtött hálaszívek, amellyel a szülők tanúságot tesznek a Mennyei Atya gondoskodó szeretetéről. Elhozzák gyermeküket, hogy Máriával együtt bemutassák a templomban, és Isten áldását kérjék rájuk.”

Beszéde végén a főpásztor felhívta a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, és Mária közbenjárásával kérjük rájuk Isten gyógyító áldását. Imádkozzunk a békéért, és tegyünk érte azzal is, hogy a békesség átjárja egész életünket. Ne engedjük, hogy keresztény hagyományainkat megszüntessék, és amit a keresztény kultúra felépített, azt lerombolják, értékeinket meghamisítsák, átformálják hamis eszmék által. „Fontos, hogy keresztény hagyományainkat átadjuk gyerekeinknek, unokáinknak. Tanítsuk őket, mert van bennük készség a jó befogadására. Van a fiatalokban is nyitottság, hogy a szívükben megsejtsék a jót, az Isten igazságát. Csak hittel, szeretettel, az élet mindennapi gyakorlatában erővel kell ezt tenni. Itt, Vértessomlón ezzel a valósággal akarunk találkozni. Keressük az utat, hogyan adhatjuk az életünket egyre teljesebben az Istennek. Legyen áldása rajtunk, és áldja meg családjainkat gyermekekkel. Kérjük Máriát, imádkozzon értünk, a betegekért, a szomorkodókért, az aggodalmaskodókért, hogy imádságunk által mindannyian eljussunk a hálaadás örömébe. Kérjük, adjon békességet nekünk, adjon erőt, hogy tudjunk a békéért tenni és mindazokért, akikért imádkoznunk kell, akiket a szívünkben hordozunk. Az itt kapott ajándékokat őrizzük és ápoljuk, kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, mint Égi Anyánkat, segítsen bennünket imádságával most és majd halálunk óráján is” – hangzott el a beszédben.

Az ünnepi szentmise végén a megyés püspök hagyományosan a családokért imádkozott, főként azokért, akik gyermekáldásra várnak, vagy a megfogant gyermek születésére készülnek. Kérte a gyermekét hordozó Szűz Mária közbenjárását a jelenlévőkre. Majd elhelyezték az ezüstszíveket a kisgyermekek nevével és születési dátumával a templom falára, és a püspök egyenként megáldotta a házaspárokat, akik a gyermekáldás reményében látogattak el az ünnepre, vagy az érkező gyermekükre kérték az égiek áldását.

A búcsú litániával majd szentségimádással folytatódott a sátorban. A Várgesztesi, Vértessomlói és Környei Dalkör énekei után a Schemlinger Musikanten koncertje hangzott el. Dr. Csókay András idegsebész előadását a Vértessomlói Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport fellépése követte. A gyermekeknek akadályversenyt szerveztek, de lehetőségük volt rózsafüzér készítésére is, melyet Szlama Ákos újmisés atya a búcsú zárómiséjén megáldott.

 Berta Kata
Képek és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 


 

Kapcsolódó oldal: www.szfvar.katolikus.hu/hirek/szivbe-vesett-hala-

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk