Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat - beszámoló

2018. 03. 26. | | 2018. 03. 29.

 

Spányi Antal püspök

 

Háromnapos nagyböjti püspöki lelkigyakorlat Székesfehérváron

2018.03.26-28. - Nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartott Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári székesegyházban, a Nagyhét első három napján. A főpásztor elsőként arról beszélt, ne a külsődleges, felszínes dolgokban legyünk krisztushordozók, hanem újuljunk meg szívűnkben, nyíljunk meg a találkozásra az értünk szenvedő Jézus szeretetével, amely átalakít minket. Az Isten országáról tartott elmélkedésében arra hívta fel a figyelmet, hogy ne keressük az élet örömét és békességét Isten nélküli, távoli utakon, mert nem szolgálhatunk két Úrnak. Végül a megyés püspök arról beszélt, senki és semmilyen élethelyzet nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, mert minden kegyelmet megkapunk az imádságban, a Szentírás olvasásában, a szentségekben, a szeretet gyakorlásában. Így lehetünk Isten országa örömhírének hordozói.

A megyés püspök a lelkigyakorlaton arra kérte a plébániákról érkező híveket, hogy a nagyböjt kiemelt napjaiban vizsgálják meg, mi van valójában legbelül a szívünkben. „Az élet nagy nyomása alatt számos bűn mutatkozik meg életünkben, és tetteinkben nem az Isten türelme és szeretete tükröződik. Önzésünkből nem engedünk, ragaszkodunk szokásainkhoz, mert megszoktuk őket, és így a másikban mindig csalódunk. Nem figyelünk a másikra, mert magunkból indulunk ki. Nézzünk magunkba, mennyi jót és örömet mi magunk akadályozunk meg, akárcsak visszautasító, közömbös gesztusainkkal. Isten jó világot teremtett, de a bűn, az én bűnöm teszi azt olyanná, amelyben sokszor nem érezzük jól magunkat. Akarunk-e egy jobb világot, akarunk-e Istenre rátalálni? Akkor látnunk kell, amit elrontottunk, amit elszalasztottunk, amit mi tettünk tönkre. Látnunk kell bűneinket, mulasztásainkat, hanyagságainkat, makacsságunkat, minden bűnünket. Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor tudunk meg szabadulni, akkor tudunk új életet kezdeni. Csak így építhetjük Isten országát, aminek építését, hirdetését az Úr ránk bízta” – hangzott el a beszédben.

A főpásztor a lelkigyakorlat második napján arra hívta fel a figyelmet, hogy a szorongás, az aggodalom, nem építi Isten országát, félelemből nem fogunk rátalálni és dönteni mellette. „Az örömet sokszor nem ott keressük, ahol megtalálhatnánk. Sokszor észre sem vesszük, elszaladunk az öröm mellett, alkalmatlanná válunk az örömre, amellyel Isten meg akar bennünket ajándékozni. Erős a világban eluralkodó bűn hatalma, amely belesodor minket a széteső családok, a manipulált közgondolkodás, a közömbösség bénító erejét elfogadó életvitelbe. A rossz megszokássá vált, elkezdtünk együtt élni vele. Már természetesnek látjuk, és nem szólunk ellene. Látjuk azonban a bátrakat, akik ellen tudnak állni ma is a Gonosznak, akik képesek az életüket adni a hit igazságaiért. Őbennük nincs félelem és szorongás, nem keseríti meg őket, hogy a világ javaiból nem jut nekik. … Még nem késő, hogy kövessük a szentek példáját, akik befogadták Isten kegyelmét. Tisztelettel kell rácsodálkoznunk Szent István hitére, Gizella hűségére, Imre herceg tisztaságára. Hogyne ragadná meg lelkünket Szent Gellért tanúsága, Erzsébet jósága, Margit készséges vezeklése. Jó látni kalkuttai Teréz anya állhatatosságát a jóban, Pió atya buzgalmát a bűnösökért, Szent II. János Pál pápa tanítását a világ felé. Jó rátekinteni Kaszap István nagylelkűségére, Bogner Mária Margit állhatatosságára a hitben, Prohászka lángoló-imádkozó lelkére, Apor Vilmos másokért vállalt hősi áldozatára, Brenner János szeretetére az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus iránt, Bódi Magdi hősies tisztaságára, amelyért a hősi halált is vállalta. Jó látni őket, akik szívükben és lelkükben hordozták Isten országának örömét és békességét a Szentlélekben” – emelte ki szentbeszédében a főpásztor.

Spányi Antal püspök, lelkigyakorlatos beszédei végén így buzdított: „Segítsen ezeknek a napoknak a csöndje, imája, lelkiismeretvizsgálata, az általa bennünk kialakult önismeretünk, a jóért mozdulni akaró akaratunk, és az Úr sok-sok kegyelme bennünket, hogy ezen az úton javítsuk természetünket és építsük magunkban Isten kegyelme által a lelki embert. Isten országában élni nem teljesíthetetlen feladat! Hagyjuk, hogy formálja életünket az Ő kegyelmével! Ha erre vágyunk nem lesz hiábavaló, ha neki adjuk magunkat, ha akarjuk, hogy Krisztus bennünk éljen. Akkor Isten országa életre kel, ezt építjük az Ő akaratához igazodva, békességben és szeretetben, hitben és reményben kiteljesedve. Adja az Úr, hogy ilyenné alakítsuk Isten kegyelméből a világot!”

A lelkigyakorlatos napok végén Ugrits Tamás pasztorális helynök, irodaigazgató megköszönte a főpásztornak, hogy fontosnak tartotta buzdító szavaival, az Isten országáról szóló irányt mutató tanításával elmélyíteni a hívek készületét a Szent Három Nap megünneplésére.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk