Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2013. 02. 23. | | frissítve 2013. 02. 25.

 

A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóinak és lelkipásztori munkatársainak nagyböjti lelkigyakorlatán tette fel a kérdést, Hajdu Ferenc provikárius, a lelki nap fő előadója elindítva a nap alapgondolatát.

 

szentmisénSpányi Antal megyés püspök a lelkinapot bevezető szentmisében rávilágított arra, hogy az egyházi szolgálatban a hit és szeretet elválaszthatatlan egymástól, csak a hit által érhetjük el a krisztusi szeretetet. A Szentatya is arra buzdít tanításával és cselekedeteivel, hogy nagyböjtben járjuk a megtérés útját, amelynek lényege, hogy szívünket, egész bensőnket odaajándékozzuk Istennek.

A találkozó második felében Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató arról tájékoztatott, hogy közoktatás átszervezése keretében megkezdődik az iskolákban a kötelező erkölcstan, illetve ennek alternatívájaként a hit- és erkölcstan oktatás. Kérte, hogy minden iskolában kerüljön meghirdetésre a katolikus hit- és erkölcstan oktatás, amely nem kötelező, de a kötelezően előírt erkölcstan helyett választható. A Katolikus Egyház készen áll arra, hogy valamennyi oktatási intézményben biztosítsa a római katolikus és görög katolikus hitoktatást, amelyet az egyházmegyék koordinálnak. 

 

 

 

Hajdu Ferenc provikárius elmélkedésének vezérfonalául XVI. Benedek pápa januári katekézisét idézte, amely János evangéliumából ragadott ki egy részletet. Amikor görög zarándokok érkeztek Jeruzsálembe Fülöp apostolhoz fordultak és kérték segítségét, hogy megláthassák Jézust. Fülöp nagyon gyakorlatias és konkrét, kimondja azt, amit mi is szeretnénk; azt kéri, hogy „láthassa" az Atyát. Ma a hitoktató feladata, hogy megmutassa az Isten arcát, de csak akkor tudja végezni szolgálatát, akkor nem érzi sikertelennek a sokszor érdektelenséggel kísért munkáját, ha Krisztusban találja meg élete értelmét, célját és igazságát.  Megmutatni Krisztust, ez a lényeg, akár egy embernek is  – mondta Ferenc atya.

A provikárius szólt a böjtről is, amelynek lényege nem a lemondás, hanem az Atyával való találkozás. A nagyböjti szentgyónásról kifejtette: a katekétákban és lelkipásztori munkatársakban élnie kell a vágynak, hogy az ne csupán egy szentgyónás, hanem annál sokkal több, megtérés legyen. Isten a szenvedés történettel megmutatta, hogy Ő maga a szeretet, az Atya és Fiú együtt szenvedtek értünk, miközben a Sátán végig kísértette Jézust, hogy ne teljesítse küldetését, hagyja el szeretet útját. Elvett Tőle mindent, még az életét is. Isten ezzel odaadta a legtöbbet az ember üdvösségéért. Szeretete ingyenes, nem kiérdemelhető és képes várakozni - fejezte be beszédét Ferenc atya.

A nap zárásaként a megyés főpásztor megköszönte mindenkinek az egyházban végzett munkáját, és azt kívánta a jelenlevőknek, hogy a nagyböjt ideje teljék nekik békében, örömben, összeszedettségben. Majd azt kérte, hogy adjon hálát mindenki XVI Benedek pápaságáért és imádkozzon az új pápáért.

BPK
Fényképeket készítette: Visiné Farkas Katalin

Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

Kapcsolódó oldal:

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk