Mindenszentek ünnepén püspöki szentmise - beszámoló

2022. 11. 01. | | 2022. 11. 02.

 

 

Isten kegyelme, hogy helyünk van az égben – Mindenszentek ünnepén Székesfehérváron

2022.11.01 – „Ha felnézünk Székesegyházunk megújított freskóira, olyan, mintha megnyílna felettünk a mennyország, és látjuk az égi dicsőségbe jutott szentjeinket. Az Egyház mindenszentek ünnepén arra hív bennünket, hogy bepillantsunk abba a mennyei dicsőségbe, amit az Isten készített nekünk, ahol mindannyiunknak külön, személyre szóló helye van. Öröm tölt el minket, hiszen nagy megtiszteltetés, nagy égi kegyelem, hogy helyünk van az égben. Ez felelősség is, hisz nem mindegy, hogyan élünk, hogy elérjük-e égi célunkat” – kezdte gondolatait Spányi Antal püspök mindenszentek ünnepén, a székesfehérvári Szent István király székesegyházban.

Ezen a napon a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő egyház. De kik azok, akik a mennyei dicsőségben részesültek? Különleges emberek, akik Istentől különös módon megteremtett és megáldott személyek? – tette fel a kérdést a főpásztor beszédében. „Ha azokra a szentekre tekintünk, akiket az Anyaszentegyház nevesített, ünnepélyesen szentté avatott, és a hívek közösségében szentként tisztelik, – szobrokat emelnek nekik, szentképeken ábrázolják őket, – azt látjuk, hogy mind hozzánk hasonló hús-vér emberek voltak. Többnyire egészen egyszerű életet éltek, de ebben az egyszerű életben valami megérintette őket, és életüket nem a földi valósághoz igazították, hanem képesek voltak azon túl látni, egészen a mennyország ajtajáig, az örökkévalóságig tekinteni.”

Mindenszentek ünnepén a szentmise evangéliuma a nyolc boldogság titkát tárta elénk. Hogy figyeljünk Jézus szavára, merítsünk erőt belőle, és kövessük tanítását. Spányi Antal püspök homíliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy az embernek van egy földi sorsa, de nem ez határozza meg léte igazi értelmét és tartalmát, hanem az, amit Jézustól kapott. Ha az Ő nevében el tudjuk viselni a bántásokat, az üldöztetést, akkor bensőnkben megerősödünk, lelkünkben gazdagok leszünk. „Amikor a mennybe tekintünk, lássuk meg ezeknek a szenteknek a tiszta életét. Ne azt keressük benne, hogy Isten milyen különös oltalmat adott nekik, hisz ott vannak a vértanúk, az üldözött hitvallók, a szegénységben küszködők is. Lássuk meg azért, hogy Isten kegyelme az életünk minden helyzetében képes bennünket kiteljesíteni, békességgel megtölteni, és szeretettel, örömmel vezetni minket.”

A Szent István király székesegyházban tartott ünnepi szentmise végén, a halottak napi előesti szertartáson imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért. „Amikor megemlékezünk halottainkról, akkor reménykedhetünk üdvösségükben is. Bár volt bűnük, –mert az ember magán hordozza elesettségét az ősbűn óta, – de ott volt bennük is Isten kegyelme: a szeretetük, a megbocsátásuk, a jóságuk, a jóra törekvésük, amely, ha kellett, naponta újra éledt. Ez elegendő arra, hogy Isten kegyelme ezt a jóra törekvést kiteljesítse, és majd a mennyországban a beteljesedés valóságába emelje. Ezt segíti imádságunk halottainkért, akik ezért hálával imádkoznak értünk a mennyben élő szentekkel együtt” – zárta gondolatait a főpásztor.

A hagyományoknak megfelelően Spányi Antal püspök a bazilika altemplomában imádkozott püspökelődeiért, hogy Isten dicsőségét szemlélhessék örökre, az Úr színről színre látásában.

 

Berta Kata
Fényképeket készítette: Kovács Marcell
Videó Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk