Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2017. 04. 15. | | 2017. 04. 15.

 

 

2017.04.05. - Az Úr tökéletesen beteljesíti a pihenőnapot: meghal értünk a kereszten. A templomi szertartásokon is csak a legszükségesebb fény és zeneiség jelenik meg: egyébként megrendültség jellemzi és csönd borítja a nagyheti események utáni időszakot. Így közeledünk és haladunk előre abban az éjszakában, mely a fényességet hozza el hozzánk: a feltámadt Krisztus örömét.

Húsvét vigíliamiséje a tűzszenteléssel kezdődött: a sötétségből kivezető fény és világosság átváltoztatja a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé. Spányi Antal megyéspüspök a tűz megszentelése után feldíszítette a húsvéti gyertyát: „Jézus Krisztus, tegnap és ma, Ő a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa és az Omega. Övé az idő és Övé az örökkévalóság. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen.”

A főpásztor a sötét templomba a megáldott gyertyával hozta be a fényt, és énekelve hirdette: „Krisztus világossága!" A húsvéti gyertyáról gyújtották meg a templomban összegyűlt közösség gyertyáit. Az igeliturgia még a félhomályban zajlott, melyet a húsvéti örömének vezetett be. Az ószövetségi olvasmányok után fölgyúltak a fények, és fölzúgtak a templom harangjai, megszólaltak a csengők.

Az evangélium felolvasása után a jelenlévők megújították keresztségi fogadalmukat. Ezt követte a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása. A püspök végigjárt a sorok között és szentelt vízzel hintette meg a híveket. A mise ünnepélyesen folytatódott, majd a békeköszöntés alatt az Oltáriszentség is visszatért a templombelsőbe.

Áldozás után a templomból kivonultak a hívek. A bazilika altemplománál, a Szent Sír helyénél a püspök megjelent az Oltáriszentséggel a kezében, hogy emlékeztessen Krisztus dicsőséges feltámadására. Eztán a hívek a papsággal körmenetben haladtak végig az éjszakai belvároson, elénekelték a Te Deumot, majd visszatérve a templomba, rövid imádság után szentségi áldásban részesültek.
 
Spányi Antal elmondta, hogy befogadtuk az örömöt, annak a tapasztalatnak az örömét, hogy feltámadt Krisztus. Ez az öröm áradjon ki köztünk, őrizzen meg minket, adjon örömteli napokat, békességet mindenkinek. 

- Marian -
Fényképeket készítette Simon Erika

 


 

Korábbi évek beszámolói

 


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk