Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2018. 03. 31. | | 2018. 03. 31.

 

 

Nagyszombat - Húsvét vigíliája

2018.03.31. - Húsvét vigíliája Urunk feltámadásának előestéje, annak az éjszakának a misztériuma, mely a sötétséget világosságra fordítja, a gyászt öröménekre. Az előző napok megrendültsége és gyásza után ez már a győzelem előestéje.

Az eső miatt a templom előterében lezajló tűzszentelés után a megáldott húsvéti gyertyával a kivilágítatlan templomba vonulva énekelték: "Krisztus világossága!". A gyertya lángjáról a hívek meggyújtották saját gyertyáikat, és a templomban egyre nagyobb teret hódított a fény.

A húsvéti öröméneket diakónus énekelte, az olvasmányok fölolvasását zsoltár és könyörgés követte. Az ószövetségi olvasmányok után meggyújtották az oltárgyertyákat, a "Dicsőség" eléneklése közben fölzúgtak a templom harangjai és csengői. A szentlecke felolvasása után ünnepélyesen fölvezették és meghirdették az evangéliumot.

Ezután következett a keresztség liturgiája, mely során három fiatalt részesítettek a keresztség és bérmálás szentségében, akik a templomi közösség elé álltak. Spányi Antal megyéspüspök a hitükről kérdezte őket, majd homlokukat megkente a nagycsütörtökön szentelt olajjal és a frissen szentelt keresztvízzel megkeresztelte őket. Miután megkapták hitük és küldetésük jeleként a fehér ruhát jelképező sálat és a húsvéti gyertyáról gyújtott gyertyákat, a püspök kiszolgáltatta számukra a bérmálás szentségét is.

Ekkor a hívek is közös hitvallással megújították keresztségi fogadalmukat, a főpásztor körbejárva meghintette őket a szentelt vízzel. A könyörgésekkel folytatódott a szentmise. Az áldozás előtt felhozták az Oltáriszentséget őrzési helyéről, az altemplomból. Elsőként a három újonnan keresztelt járult az áldozáshoz, ezzel elvégezve elsőáldozásukat.

Az eső miatt a szokásos, város utcáin történő körmenet elmaradt. A szentségimádás után, a hívek elbocsátása előtt Spányi Antal jókívánságát fejezte ki. Elmondta, hogy végigéltük a nagyhét eseményeit, a bevonulás örömét, majd a szomorúságot. Jézus magára vette bűneinket, meghalt értünk, hogy örök életünk lehessen. Meghalt, eltemették, de feltámadt. Ma este az egyház gyermekei szerte a világon ünneplik Krisztus feltámadását, az Élet győzelmét a halál felett. Ez az új Élet a mienk. Engedjük a hit örömét szívünkbe, hogy az rajtunk keresztül a világba áradhasson. Legyünk részesei a világ jobbá tételének a szentek és magyar szentjeink nyomában. Napjaink teljenek örömben, békében és a megújuló életben.

A püspök a szentmise végeztével, a kivonuláskor kezet fogott az újonnan kereszteltekkel.

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!

- Marian -
Fényképeket készítette Lugosi Balázs

 


 

Korábbi évek beszámolói


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk