Szentmise a Székesegyház felszentelésének évfordulóján - beszámoló

2021. 11. 25. | | 2021. 11. 26.

 

 

Megújulni lelkünk templomában - A székesfehérvári Szent István Bazilika felszentelésének ünnepén

2021.11.25. – Az egyházmegye megjelent papságával koncelebrált püspöki szentmisében emlékeztek meg arról a napról, amikor a székesfehérvári egyházmegye székesegyházát ünnepélyesen felszentelték. „Kiemelt ünnep ez minden egyházmegye életében, ezért szeretettel Isten iránt és az ősök iránti tisztelettel gondolunk arra a templomra, amely most a megújulás állapotában van, és amelynek évfordulóját a következő esztendőben már az eredeti szépségű templomban ünnepelhetjük.” – emelte ki a szentmise elején Spányi Antal püspök.

A főpásztor megemlékezett a Szent István király által, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére építtetett templom, majd a belvárosi plébániatemplom, a későbbi Székesegyház és Bazilika történetéről. A templomokról beszélt, mint különleges épületekről, amelyek kitűnnek a többi építmény közül, mert Krisztus keresztjét mutatják az Ég felé. De nemcsak belső gazdagságuk, művészi szépségük miatt kell rácsodálkoznunk a templomokra, hanem mint Istennek szentelt épületekre, amelyeket megillet a tisztelet. - hangsúlyozta a megyés püspök, majd hozzátette.

Elfelejtettük, hogy a templomban a lelkünket az Istenhez kell emelni. Az embereknek mindig szüksége volt templomra, az ősi vallásokban is. A katolikus templomról azt mondjuk az Isten háza, a mennyország kapuja, az áldozat bemutatásának helye, ahol a hívek közössége összegyűlik, ahol együtt imádkoznak. „Nézzünk magunkba, szeretjük-e a templomot és az Istennel való találkozás helyének tartjuk-e? A fény, amely ragyogóvá teszi a templomot vagy a csend és félhomály, az ereklyék, a szentek képei mind-mind az imádságra, az életszentségre buzdítanak. … Itt találkozunk a szentségek kegyelmeivel, amelyek erősítenek és bátorítanak bennünket.” – hangzott el a beszédben.

A megyés püspök arról is beszélt, van a kőből épült templom, amely hirdeti Isten dicsőségét, és amelyet sokan megcsodálnak és mennek tovább. De ha betérnek a hívők, akkor imádkoznak és lelkükben megerősödnek. „Szívünk és lelkünk is lehet Isten temploma, de kell, hogy temploma legyen a közösségnek, az egymásra találásnak, a szeretetben megvalósuló egységnek. Eleven templom, ahol, akik együtt imádkoznak, felelősek egymásért, egy közösséget alkotva Krisztus Testévé válnak.”

Spányi Antal püspök végül arra hívta fel a figyelmet, mint hívek közössége Krisztusról kell tanúskodnunk, hogy jellé váljunk a világban. „A szinódusi úton, amire meghívja Ferenc pápa a keresztényeket, a jószándékú embereket, kérjük a Szentlélek indításait, hogy értsük meg, halljuk meg, mit tehetünk az egyházért. Hogyan tudunk megújulni? A székesegyház megújul, lassan végéhez közeledik a renoválás. De a másik templom, - mi magunk- megújulunk-e az imádság, a hitvallás, a szeretet, az odaadás, az áldozat által? Fontos feladata ez miden megkeresztelt embernek, hogy jobb és hűségesebb keresztények akarjunk lenni, tanúságtételünkkel jobbá tegyük a világot és eljöjjön hozzánk Isten országa.’

 Berta Kata 

 Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk