Adventi hitoktatói és világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2021. 12. 04. | | 2021. 12. 04.

 

 

Advent meghívás a lelki megújulásra – Hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak tartott adventi lelkigyakorlatos szentmisét Spányi Antal püspök

2021.12.04. – Adventi ünnepi szentmisét mutatott be Spányi Antal püspök a székesfehérvári egyházmegye hitoktatóinak és lelkipásztori munkatársainak. „Advent meghívás a lelki megújulásra. Arra, hogy többet éljünk meg az Isten szeretetéből, és azt továbbadjuk, tovább sugározzuk mások felé. Így legyünk részesei Isten Országának. Adja az Úr, hogy azoknak, akiket naponta ránk bízott, tudjunk szikrát adni és tüzet gyújtani szívükben. Adventben az Úr helyet kér a mi szívünkben is, tegyünk meg mindent befogadására – buzdította a megjelenteket a főpásztor.

Lelkigyakorlatos szentbeszédében a megyés püspök három gondolatot fejtett ki: az első gondolat, hogy mi a keresztény ember küldetése a világban. „Ha megvizsgáljuk a tanítást, amit az Egyház nevében képviselünk a gyermekek felé, akkor a legfontosabb dolog, hogy először magunkat építsük fel lelkileg. Olyan kegyelmi állapotban legyünk, ami tetszik Istennek. Mert akkor lesz munkánk és keresztény tanúságtételünk gyümölcsöző, ha mögötte kegyelmi élet van.” – A püspök azt is kiemelte, alapvető fontosságú, hogy küldetésünk az egész világ megújítására szól. Hogy próbáljuk jobbá tenni a világot, és Krisztus örömhírével, szeretetével szembesíteni. Tanúságot kell tennünk úgy, ahogy az apostolok is tették. Egy hitetlen, pogány gondolkodású világban mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot, a felebarát szeretetét.

A szentbeszéd második részében a főpásztor arról beszélt, mi segítheti keresztény küldetésünket. „Nem a tehetségen, nem az összeszedettségen múlik kizárólag a hittanórák, az egyházi szolgálat sikere. Arra kell rádöbbennünk, hogy az Isten örökké tartó szeretete az, ami megtart, ami erőt ad, ami vonzó és állandó. Akkor is, ha napjainkban sok nehézség és kudarc van.” – Majd azt hangsúlyozta, Ádám és Éva bűnbeesése óta az ember elhiteti magával, hogy jó a rossz, és a jó pedig semmit sem ér. Isten szeretete akkor is és azóta is állandó irántunk, és próbálja helyreállítani bennünk örök szeretetét. Akkor is, amikor eljött a Messiás, és egy nyomorúságos barlangistállóba született, amikor a názáreti otthon nyomorúságában nőtt fel, és amikor a Golgotán keresztre feszítették. „Mert bármit is tesz az ember és bármi is történik, Isten válasza az ember minden bűnére, hogy szeretete állandó. Ez az Örök Szeretet küldi el a Szentlelket, hogy megújítsa az egyes embert, és megújítsa a világot. Nemcsak a szentmisében, a szentségekben, a különös kegyelmi helyzetekben van ott, hanem a teremtett világban, a másik emberben, az életem történéseiben is Isten szeretete van jelen. Ha valami felemeli az embert, az nem a saját bűnbánatának a tökéletessége, elhatározásának nagyszerűsége, hanem Isten örök szeretete, ami új lendületet ad, ami segít bennünket.”

Spányi Antal püspök végül azt emelte ki, fontos, hogy legyen egy fordulópont az életünkben, amikor rádöbbenünk, nem saját törekvéseinkre van szükség, hogy a különböző körülményeket, élethelyzeteket Isten akarata szerint alakítsuk. Fogadjuk el, hogy Isten beleenged minket különböző helyzetekbe, próbatételekbe. Ő ad örömöket és kereszteket, nehézségeket és sikereket. „Abban a helyzetben, amit Isten ad nekem, abban kell megélnem a magam helyét, sorsát, hogy azt tegyem, amit az Isten tőlem vár, amit Ő akar, amit látni szeretne bennem. Ez egy másfajta gondolkodás, amit megszoktunk. Szívből kívánom, hogy ez az Advent hozza el számunkra ezt a belső változást! Adjunk több, újabb és újabb helyet a hozzánk érkező Istennek! Isten arra küldött minket, hogy a világot megújítsuk, és éljük meg az Ő szeretetét mindenben, betegségben, nehézségben, de örömben és sikerekben is. Akkor az életszentség útján Őfelé haladunk, az Ő céljait akarjuk megvalósítani az életünkben, és az Ő terveit segítjük megvalósulni a világban” – fejezte be lelkigyakorlatos beszédét Spányi Antal püspök.

A szentmise után a járványhelyzetre való tekintettel a lelkigyakorlatos előadások elmaradtak, a hitoktatók és a lelkipásztori munkatársak átvonultak a Székesfehérvári Püspökség gyönyörűen feldíszített Adventi Udvarába, ahol végigjárták a lelki utat, és vásárolhattak szeretteiknek karácsonyi ajándékokat.

Berta Kata
Fényképet készítette dr. Berta Gábor (2019)

 


 

Korábbi évek beszámolói:


 

 

Kapcsolódó videóanyag


< 2023. június >
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk