Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Öreghegy) - beszámoló

2021. 02. 04. | | 2021. 02. 04.

 

 

Isten országa nem épül nélkülünk - Elsőcsütörtöki szentmise Székesfehérváron az öreghegyi templomban

2021.02.04. – Az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya templomban, a hagyományos elsőcsütörtöki püspöki szentmisére gyűltek össze Székesfehérvár hívei, hogy a világért, az egyházért, a családokért, új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzanak a főpásztor vezetésével. Spányi Antal megyés püspök az Eucharisztia ünnepen arra hívta fel a figyelmet, a világban Isten országa nem fog nélkülünk felépülni, Ő arra küld bennünket, hogy Szentlelkével tanúságot tegyünk Krisztusról, az evangéliumról, hitünk igazságairól.

A város papságával tartott alkalmon Tornyai Gábor plébános köszöntötte a megyés püspököt és a megjelenteket. Elmondta, ezek az elsőcsütörtöki alkalmak a Jézussal való találkozás mélyebb lehetőségét adják meg, hogy hazatérve megkapjuk a tanítványok küldetését. „Jézus hív össze bennünket, aki a tanítványaival akar együtt lenni, akiket tanítani akar, hogy aztán amikor visszamegyünk otthonainkba, a plébániáinkra, a hétköznapi életünkbe, akkor valóban éljük azt, amit Jézustól megtanultunk, amit az Ő jelenlétében megértettünk.”

A főpásztor beszélt a súlyos keresztényüldözésről, amiről egyre többet olvashatunk a katolikus hírportálokon. „Fájdalmas tapasztalatokat szerzünk környezetünkben is, de tudjuk a mi dolgunk nem a panaszkodás. Rá kell döbbenünk, saját mulasztásunk is benne van ebben. Mert rajtunk is múlik, hogyan alakul egy társadalom élete, hogyan nevelődnek a gyermekek, formálódik a fiatalok lelki világa… Amit most megtudunk tenni, tegyük meg, tanúságtétellel, imádsággal, buzgó könyörgéssel, az igazság bátor kimondásával. … Nem a magunk erejéből, hanem a közösség erejéből, a közös imádság erejéből, a szentségek kegyelemi erejéből, amelyekhez közösen járulunk.”

Beszédében a megyés püspök azt hangsúlyozta, hogy amikor Jézus kiválasztotta a tanítványait, tanította őket, és elküldte őket, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumról, teljesen eszköztelenül indította útnak apostolait. „Mi különböző eszközök után vágyódunk. A 21. század embere eszközök nélkül nem tud meglenni. Okosotthonról álmodunk, ahol mindent az eszközök irányítanak. Amikor reggel elindulunk, keressük, hogy megvan-e a telefon zsebünkbe és ha nincs nálunk, elveszettnek érezzük magunkat.” A főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy az apostolok szegénysége a függetlenség, a szabadság kifejezője volt. Egyedül Krisztus tanítását és csodatevő hatalmát vihették magukkal. „Ebben az eszköztelenségben küldi őket Jézus, hogy semmi másban ne bízzanak, és értsék meg, hogy a vele való személyes kapcsolat az erejük. A Krisztusról szóló tanúságtételük az egyetlen eszközük, amellyel megmentik az embert és a világot. … Bennünket is elküld Krisztus – és nekünk is arra kell törekednünk, hogy mély személyes kapcsolatunk legyen Vele, amely erős, eleven és hiteles. De a személyes kapcsolatot mindig ápolni kell és áldozatot kell hozni. … Ezért nem mindegy hogyan ápoljuk a kapcsolatunkat Jézussal, milyenek az imádságaink, mit tudunk tenni azért, hogy Jézushoz közelebb kerüljünk. Melyek azok a cselekedetek, gondolatok, belső érzések, amelyeket formálni, alakítani kell magunkban, hogy Jézushoz tudjunk tartozni? –hangzott el a beszédben.

A megyés püspök végül arra szólított fel, hogy minden hívő tegyen tanúságot hitéről. „Világos szóval, állásfoglalással, amihez erőre van szükségünk. Megszoktuk, hogy hallgatunk, és a hallgatásban nem mondjuk ki az igazat. Pedig nem hallgathatunk arról, amit hitünk által láttunk és hallottunk, amit megtapasztaltunk. Beszélnünk kell Krisztus szeretetéről, a Tőle kapott tanítás igazságáról, az új élet reményéről és szépségéről… Mert rajtunk múlik, milyen lesz ez a világ. Azt látjuk megtorpantunk, gyengék vagyunk, a keresztényeket minden módon ki lehet gúnyolni. De ahhoz, hogy ebben a világban az ember jól érezze magát, ahhoz az kell, hogy Isten országát építsük benne. Nem fog nélkülünk épülni. Adja az Úr, hogy világosan megértsük az Ő szándékát, hogyan küld el bennünket eszköztelenül, és mire küld el bennünket ebbe a világba, hogy Szentlelkével hatékonyan és erősen tanúskodjunk Róla.” – fejezte be beszédét a püspök.

Az elsőcsütörtöki imaalkalom a járványügyi helyzetre való tekintettel rövid imával és szentségi áldással zárult. Spányi Antal püspök azért fohászkodott, hogy minden ember olyanná váljon amilyennek Isten akarja látni. Hogy a gyengeségeink ellenére bízzunk abban, Krisztus erejével mindenre képesek lehetünk, és hogy életünk Isten jelenlétében teljék. „Segíts, hogy mindig mindenhol felismerjünk Téged, hogy Rólad sosem feledkezzünk el és egész életünk imádsággá váljék, magunkért és másokért és építsük a Te országodat abban a világban, ami annyiféle bajtól szenved. Segítségedet kérjük! Áld meg Egyházadat, hogy hűen közvetítse tanításodat. … Adj új papi hivatásokat és erősítsd meg azokat, akik Téged szolgálnak. A Szentlélek világosítsa meg gondolatainkat, erősítse lelkünket, hogy a Te eszközeiddé váljunk.”

A főpásztor imája után a Tantun Ergoval és a litániával zárult az elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lugosi Balázs

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk