Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szent Imre) - beszámoló

2022. 08. 04. | | 2022. 08. 05.

 

 

 

 

Nézzünk Krisztus szemébe, és tekintetét hordozzuk a világba – Elsőcsütörtöki szentmise Székesfehérváron

2022.08.04. – Spányi Antal püspök egybehívta ismét Székesfehérvár egyházközségeinek papjait és híveit az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus ünneplésére, hogy együtt imádkozzanak papi- és szerzetesi hivatásokért, a családokért, a világ békéjéért. A főpásztor beszédében azt fejtette ki, mit jelent hittel nézni Jézusra. Fontos feltennünk a kérdést, mi mit látunk Krisztusban, hittel nézzük-e Őt, vagy a megszokott módon fohászkodunk Hozzá, kérjük segítségét. Felismerjük-e Krisztust a másik emberben, az Oltáriszentségben, vagy a megszokás szemével látjuk embertársainkat és térdelünk Krisztus előtt problémáinkat, nehézségeinket sorolva.

Dózsa István plébános köszöntőjében személyes tapasztalatát osztotta meg a hit titkáról, miszerint a mai ember számára ostobaság hinni a szentmiseáldozatban, hogy ott a kenyérben és borban Krisztus teste és vére jelen van. De elhiszik, hogy a díszkőárustól megvásárolható köveknek mindenféle élethelyzetre megoldást adó, természetfeletti erejük van. „Hitünk titkát és lényegét a kívülálló nem értheti meg, hogy a papok imádsága által hisszük, Krisztus jelenvalóvá lesz és nem valamivé, hanem valakivé válik, amit ünneplünk a szentmisében” – hangsúlyozta a plébános.

A főpásztor az evangélium szavaihoz kapcsolódva mindenki számára feltette Jézus apostolaihoz szóló kérdését: Ti kinek tartotok engem? „Hallhattuk Péter és a többi tanítvány válaszát, de ez a kérdés nekünk is szól. Mi mit látunk Krisztusban, hittel nézzük-e Őt, buzgón fohászkodunk-e hozzá, kérjük segítségét. Hit nélkül csak felszínes módon ismerjük meg Őt, akár a művészek alkotásain keresztül. De fontos, hogy meghalljuk a szívünkben és a lelkünkben Jézus szavait, szeretettel nézzünk Krisztusra, aki elfogad, megerősít, felkarol, újraindít és vezet minket szeretetével. Ha megismerjük, akkor hittel és szeretettel befogadjuk Őt, így leszünk képesek tanúságot tenni Róla, és a világ kérdéseire és kihívásaira helyes választ adni.”

A megyés püspök arról is beszélt, hogy Péter apostol szerette Jézust, aki csodát tett, gyógyított, szavának ereje volt, és büszkeség töltötte el, hogy a barátja lehet. De, amikor elmondja Jézus, hogy Ő valóban az Isten küldötte és mégis a kereszthordozás, a szenvedések tengere vár rá, megvetett emberként kell az életét odaadnia, akkor Péter kifakad, ez nem történhet meg. Mert nem értette Isten akaratát, szándékát. A tanítványok csak miután a Lélek által felismerték Jézus önmagát odaajándékozó szeretetét, voltak készek arra, hogy az életüket is odaadják, saját életüket Krisztusért, hogy Őt hirdessék a világban.

A főpásztor nemcsak az apostolok, de Szent Ferenc, Szent Benedek, Szent Kalkuttai Teréz életpéldáján keresztül is biztatott a Krisztus-követésre. Az egyházmegye hitvalló papjáról, a Recsken sokat szenvedő Tabódy atyáról és a Gulágon 10 évet töltő Placid atyáról is megemlékezett. Az Ő életük is Krisztus szeretetének tanúsága volt, ami megváltoztatta a környezetükben élőket. „Krisztus jelenlétét hirdetni a világban ez a mi feladatunk is, még ha a világ mást akar hallani tőlünk. Találkozzunk Jézussal, nézzünk a szemébe, és hordozzuk tekintetét emberi kapcsolatainkban, a munkánk során. Úgy adjunk választ a világban felmerült kérdésekre, ahogy azt Krisztus szeretné. Adja meg az Úr nekünk ezt az ajándékot.”

A szentségimádáson a megyés püspök a krisztushívők tanúságtevő életéért imádkozott, hogy a Jézussal való találkozásuk új életet adjon, és szívükben hordozzák Krisztust a világnak.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk