Hősök vasárnapja - beszámoló

2020. 05. 31. | | 2020. 06. 01.

  

 

Katonahősökre emlékezve Spányi Antal püspök tartott szentmisét a Don-kanyar Kápolnánál

2020.05.31. – Május utolsó vasárnapja, 1925 óta a Hősök Napja. A pákozdi Don-kanyar Emlékkápolnánál Spányi Antal megyés püspök, a katonahősök emlékünnepén mutatott be ünnepi szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynökkel a magyar katonákért, akik életüket áldozták hazánkért. A megemlékező ünnepséget a KEMPP, a Pákozdi Katonai Emlékpark szervezte, amelyen részt vettek a Magyar Honvédség magas rangú tisztviselői, köztük Sáfár Albert dandártábornok.

„A hősökre emlékezni és értük imádkozni jöttünk össze, akik nemzetünk fiai voltak, akik az ezeréves magyar múlt hősei voltak. De az emlékezést kitágíthatjuk mindazokra is, akik az emberiség történelmében helytálltak becsülettel, lehetett rájuk számítani. Azokra, akik a jelenben is képesek, akár önfeláldozó módon megtenni azt, amit a közösség, a haza, a nemzet követel tőlük” – kezdte ünnepi beszédét a megyés püspök, majd azokra emlékezett, akik a magyar történelem során kiemelkedtek jellemükkel, tisztességükkel, hősies helytállásukkal, kitartásukkal, és akiknek életét a hazaszeretet, a hűség, a becsület jellemezte. „Természetesen nemcsak ezekre a hősökre gondolunk, hanem azokra is, akik messze hazánktól most is helytállnak, akár veszélyek közepette, hogy a békét őrizzék és a békességet szolgálják. Gondolunk azokra, akik sokszor nehéz körülmények között őrzik országunk határait, és próbálják védeni annak szuverenitását, biztonságát. És persze nem feledkezünk el azokról, akik az elmúlt hónapokban, a karantén idején szolgálták a betegeket, védték az egészséget, segítették azokat, akik bajba kerültek. De emlékezünk azokra is, akik ma hősként ki tudnak és ki mernek állni nemzetünkért, és a rágalmak közepette is vállalják az igazságot, amit a haza java megkövetel.”

Az embernek meg kell találnia a maga feladatát ebben a világban, és hősiesen ki kell állni az igazságért, a tisztességért, szót kell emelni a hazugság ellen, és nem szabad eltűrni mindenféle rágalmat – emelte ki beszédében a püspök. „Ezért mindannyian felelősek vagyunk ott, ahol élünk, abban a körben, ahol szavunkat értik és hallják. Így lehetünk méltó utódai azoknak a hősöknek, akikre emlékezünk, és leszünk mi is mindennapi hősök az erényeket gyakorolva, példát adva az utánunk következő nemzedékeknek.”

A főpásztor azt is hangsúlyozta, hálát kell adnunk Istennek, aki megsegítette nemzetünket, és 1000 év után is ennek a hazának gyermekei lehetünk, a szörnyű megaláztatások, széttörettetés és kirablás ellenére. „Temetni akarták a magyart, ezt az országot, most rajtunk múlik, hogy azt, amit eleink megtettek, azt készek vagyunk-e mi is megtenni. Van-e bennünk bátorság és erő, hogy kitartsunk, hűségesek maradjunk. Tudjuk-e követni eleinket abban a lelkületben, amellyel ők, a maguk áldozatát meghozták, és készek voltak akár életüket is feláldozni nemzetünkért. Mert szent volt nekik a haza, a nemzet és a család. Adja az Úr, hogy akinek áldásával itt vagyunk, tartson meg, vezessen bennünket, és vezesse az emberiség nagy családját arra az igaz testvéri békességre, amelyben elismerve egymás igazságát, tudunk egymásnak embertestvérei, társai lenni.”

Az ünnepi liturgiát katonai tiszteletadás kísérte. A szentmise után koszorúkat helyeztek el az ismeretlen katona sírjánál, tisztelegve az idegen földön elesett magyar katonák és minden magyar katonahős áldozatvállalása előtt. A méltóságteljes megemlékezésen a Székesfehérvári Egyházmegye és a Magyar Honvédség Parancsnoksága nevében Spányi Antal püspök és Sáfár Albert dandártábornok koszorúzott. Elhelyezte az emlékezés virágait, Dr. Görög István nyugalmazott ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezető igazgatója és Berdó Gábor Károly, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke is.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk