Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2019. 04. 20. | | 2019. 04. 20.

 

 

2019.04.20. - Húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött a Szent Imre templom előterében; a sötétségből kivezető fény és világosság által a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. Az ünnepi éjszakán egy fiatal felnőtt vette fel a keresztség és a bérmálás szentségét. „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!"

„Jézus Krisztus, tegnap és ma, Ő a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa és az Omega. Övé az idő és Övé az örökkévalóság. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké.” - imádkozta a főpásztor, majd a megszentelt tűzről meggyújtott húsvéti gyertyát az asszisztencia kíséretében bevitte templomhajóba, közben a diakónus énekelve hirdette: „Krisztus világossága!"

A templomban összegyűlt hívek a húsvéti gyertyáról gyújtották meg saját gyertyáikat, majd kezdődött az öt - három ószövetségi és két újszövetségi - olvasmányból álló igeliturgia, mely végigvezette a híveket az üdvtörténet nagy állomásain, - teremtéstörténet, bűnbeesés, száraz lábbal átkelés a Vörös-tengeren, - eljutva az Újszövetségig.

Az igeliturgia ószövetségi olvasmányait követően, a húsvéti örömének (Exultet) elhangzása után kigyúltak a fények, felbúgott az orgona és megszólaltak a csengők. Az újszövetségi olvasmányokat követte az Úr feltámadásának evangéliuma Lukács evangelista szerint. Vízszentelés és a keresztség liturgiája következett ezután, mely során egy fiatal felnőttet részesített a keresztség és bérmálás szentségében Spányi Antal, megyés püspök.

A fiatal a közösség elé állt, a főpásztor a hitéről kérdezte, majd homlokát megkente a nagycsütörtök délelőttjén megszentelt olajjal és a frissen szentelt keresztvízzel megkeresztelte. Miután hite és küldetése jeleként megkapta a fehér ruhát jelképező sálat és a húsvéti gyertyáról gyújtott gyertyát, a püspök kiszolgáltatta számára a bérmálás szentségét is.

Ekkor a jelenlévők közös hitvallással megújították keresztségi fogadalmukat. Ezt követte a mindenszentek litániájának elimádkozása, majd a püspök végigjárt a sorok között és szentelt vízzel hintette meg a híveket.

„A vigília szertartás tele van szimbólumokkal, titkokkal, csodálatos üzenetekkel. Az az ember, aki a nagyböjti készület idején szívét és lelkét megnyitotta, hogy befogadja az Úr szavát, készségessé tette lelkét, hogy tanújává váljon az Úr csodáinak ma, ezen az estén és húsvétvasárnap hajnalán csodálatos ajándékokat talál, amelyek az életét örömmel töltik el.Isten elküldte hozzánk egyszülött fiát, aki emberré lett, hogy a mi életünkkel közösséget vállalhasson. Eljött, hogy tanítson, gyógyítson, de legfőképpen, hogy mindenkit szeressen.

Láttuk Krisztus halálát és Krisztust a sírban. És most ünneplünk valami egészen újat; a harmadnapja lezárt sírban lévő előjön, dicsőségben, hogy igazolja mindazt, amit mondott és igazolja mindazt, ami az embernek remény és öröm. Benne nemcsak a földi életre találunk megoldást, hanem megtaláljuk a mennyország örök életét is. Engedjük a hit örömét szívünkbe, hogy az rajtunk keresztül a világba áradhasson. Legyünk részesei a világ jobbá tételének.” - hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében Spányi Antal, püspök.

A szentbeszéd, az áldozat liturgiája után került sor a hagyományos körmenetre a belvárosban, amelynek során elénekelték a Te Deumot, majd visszatérve a templomba, rövid szentségimádás után a hívek áldásban részesültek.

Lugosi Balázs

 


 

Korábbi évek beszámolói

 

 


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk