Szent István király ünnepén szentmise Székesfehérváron - beszámoló

2021. 08. 20. | | 2021. 08. 20.

 

 

Szent István felelősséggel élt népéért – Püspöki szentmisével és kenyérmegáldással ünnepelték Szent Istvánt, az első magyar szent királyt Székesfehérváron

2021.08.20. – Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a város papságával együtt celebrált szentmisét a Szentkorona hiteles másolatának és első uralkodónk fejereklyéjének jelenlétében Spányi Antal püspök a Szent Imre-templomban. A város és a megye közéleti vezetői, Fehérvár testvérvárosa, Schwäbisch Gmünd polgármestere és számos hívő részvételével megült ünnepen Spányi Antal megyés püspök a szent királyról, mint népe jövőjéért felelősségteljesen gondolkodó és cselekvő magyar államvezetőről beszélt, akiben egyesültek mindazok a tulajdonságok, amelyeket a keresztény eszményi uralkodó megkövetel.

A főpásztor méltatta a király állam- és egyházszervező munkáját, amellyel a magyar nép megtérítése és a királyság megalapításával a nehéz időkben szilárdságot biztosított az országnak, oly módon, hogy azt semmiféle történelmi erő sem tudta kimozdítani arról az útról, amelyet az államalapító kijelölt. „Történelmünk hajnalának hősét, kiről sokan sokféleképpen vélekedtek, és talán még ma is sokféle elgondolás él a lelkekben róla, sokféle szempontot találnak, akik életét és művét megítélik. Akinek nem számít a magyar múlt és a mi jelenünk, az azt állítja: talál kivetnivalót benne, és a mai gondolatisággal, mai érzéssel, elterjesztett, modernnek mondott ideológiával próbálja megítélni őt, negatívnak bemutatni tetteit, törekvéseit. Akik szembe mernek nézni a szenttel, és magukat az Ő korába beleélik, azok mást látnak. … Felülemelkedve a föld porán, megszabadulva a kor ránk erőltetett szellemi bilincsein, a király személye úgy áll előttünk, ahogy egy felelős ember, egy felelős magyarnak állni kell. Egy ember, aki nem a maga javát keresi, hanem aki elfogadja a rá mért sorsot, az Istentől kapott feladatot. Felelős volt gyökereivel szemben. Tudta, mi a magyar sors, tudta, milyen a magyar lélek, és tudta, minek mi a következménye, hogy nem mindegy, mit mond, mit rendel el, és főleg: nem mindegy, milyen példát mutat életével, mire vezeti családját és nemzetét.”

Beszédében a megyés püspök azt is kiemelte, a szent király nyomán nekünk is felelősséggel kell döntenünk önmagunk és jövőnk felől. „Felelős vezetőre lehet és kell hallgatni, az ő útmutatását érdemes követni. Aki maga is azon az úton jár, amin minket vezetni akar. És ez azt jelenti, hogy ma is hasonló felelősséget hordozunk, ma is itt van a lét és nemlét kérdése, és ma is felelősek vagyunk a gyökereinkért. Ezeket a kérdéseket jól ismerni, igaz szívvel szeretni mivoltunkat: gyökereinket megbecsülni, ma is feladatunk. Hogy a világot gazdagítsuk, és ne szegényítsük. Örülnünk kell sikereinknek, elért eredményeinknek, akár az olimpiai sikereknek, a tudományokban és a művészetekben elért sikereknek, mindannak, ami magyar. És ezt az életérzést kell megtanítanunk, belenevelnünk, átadnunk a gyermekeinknek. Ezzel a biztos tudattal, életérzéssel kell megóvni őket minden álságos csapdától, az őket kora ártatlan gyermekségükben megrontani akaró felvilágosítástól, a gyökértelenné és ösztönök kiszolgáltatottjává tenni akaró sötét erőktől.”

Spányi Antal püspök arra is felhívta a figyelmet, Szent István öröksége ma is arra szólít minket, felelősséget kell vállalnunk egyházunkért és keresztény hitünkért. „Halljuk Jézus szavát, mely nekünk is szól: Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Mennyei Atyám előtt. És így vállalhatunk mi is a király nyomán felelősséget a jövőért. Mindannyian, akiknek magadatott a családban való élet, és kire az Úr új életeket bízott, mit akarna mást, mint szép jövőt, boldog életet és örök üdvösséget magának és övéinek. Ez pedig a szép és normális családi életben adatik meg, és a nemzet szeretetében, és a haza védelmében, és az élet szolgálatában, és a hit őrzésében és megélésében.”

Beszéde végén a főpásztor arra buzdított, most rajtunk áll, felelősséggel mi mellett döntünk. „Lesz-e jövő, milyen élete lesz az unokáknak, milyen nyelven szólnak majd egymáshoz, milyen hitet követnek, lesz e boldogító erkölcsük, és mi lesz a szülők, nagyszülők sírjaival? Felelős emberek kellenek, mert felelős ember lehet igazán Szent István népéhez tartozó. Ne féljünk a nehézségtől, a ránk váró kiállástól, szellemi harcainktól, mellyel az igazságot és lelki kincseinket, hitünket és magyarságunkat kell megvédenünk. Legyünk a Szent Király példáját követve igaz magyarrá! És akkor bizalommal kérhetjük: Isten, áldd meg a magyart!”

Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja. Hagyomány azonban, hogy a szentmise után a főpásztor megáldja az új kenyeret is, mint a családi jólét és a jövő jelképét. Isten áldását kéri valamennyi magyar család kenyerére és életére, és imádkozik magyar népükért és nemzetünkért Szent István közbenjárását kérve.

A megáldott kenyeret Spányi Antal püspök szimbolikusan Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek adta át.

Az eseményen részt vett Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd polgármestere, Róth Péter, Lehner Zsolt, Mészáros Attila alpolgármesterek, Fehérvár képviselői és Fejér megye Önkormányzatának számos képviselője, a honvédség, a rendvédelmi szervek, a társadalmi szervezetek, a közintézmények, az egyházak és a lovagrendek képviselői.

Berta Kata
dr. Berta Gábor
Videó Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk