A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2019. 06. 23. | | 2019. 06. 24.

 

 

 

Ünnepeljük Isten örökre velünk maradt szeretetét - Úrnapja Székesfehérváron

2019.06.23. – Úrnapja főünnepén, a Szent Imre templomban gyűltek össze Székesfehérvár hívei, hogy együtt üljék meg Krisztus szent Testének és Vérének ünnepét. A város papságával tartott szentmisében Spányi Antal megyés püspök az Eucharisztiáról, mint az isteni szeretet csodálatos és örök jelenlétéről elmélkedett, amely az emberi élet erőforrása és középpontja. A hagyományoknak megfelelően a szentmisén és a körmeneten részt vettek az egyházközségek képviselői a plébániák zászlóival, valamint a város közéleti vezetői is, köztük dr. Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester.

„Az Úrnapja középpontjában a Nagycsütörtök este adott Kenyér és Bor, Krisztus Teste és Vére áll.” - hangsúlyozta a főpásztor a szentmise elején. „Ünnepeljük Isten végtelen szeretetét, amelyet csak hittel lehet felfogni. Amikor hódolattal, hittel, tisztelettel és szeretettel akarjuk kifejezni a bensőséges ragaszkodásunkat az Oltáriszentséghez, akkor mindannyian tudjuk, ez nem az év egy napjára szól, hanem életünk minden napján kell az Eucharisztikus Krisztussal találkoznunk, aki elkísér bennünket éltünk útján. Késznek kell lennünk, hogy bensőleg Jézushoz forduljunk és igent mondjuk a hitnek, késznek kell lennünk befogadni annak a Krisztusnak a szeretetét, aki közöttünk maradt a kenyér és bor színében.”

A főpásztor arról is beszélt, Jézus elfogadta a bűneinkért hozott nagy áldozatot a keresztfán, hogy örök életet adó ételt, és italt nyújthasson a benne hívőknek. „Ki ne tapasztalta volna meg, hogy életének egy-egy fordulópontján, - ha volt ereje, hite betérni egy templomba, az Oltáriszentség elé letérdelni, - a pislákoló örökmécses fényében azt a kegyelmet, amely erőt ad, amely fölemel, amely előre visz.” – mondta a főpásztor, majd hozzátette. „Az Oltáriszentség Isten szeretetének ajándéka. Szeretetéből adta nekünk az idő teljességében Krisztust, akit Mária erre a világra szült, felnevelt és aztán hagyta, hogy járja a maga útját. Járta ezt az utat, mintegy 33 éven át. Aztán az emberi gyengeség, a bűnre való hajlam, az árulás, az újra és újra elkövetett bűneink Krisztust a kereszt súlya alatt a földre döntötték. Nem azért, mert gyenge volt, hanem azért, mert önmagát adta oda értünk, hogy bennünket megváltson, megszabadítson a bűntől, és új életet ajándékozzon nekünk.”

„Úrnapján az Oltáriszentségre emeljük tekintetünket, kérjük az Urat, hogy növelje bennünk a hitet, hogy ne evilág bölcsessége szerint akarjunk növekedni, hanem a hitben, a hit szerinti életben, az egyház tanítása szerint. Tudjuk az egyházat szolgálni, védeni, ismerjük értékeit, amit beépítünk életünkbe. Ha hiszünk, akkor nyilvánvaló, hogy ezt a hitet meg is kell vallani, nemcsak Úrnapján, egy szép körmenettel, hanem naponta sokszor, amerre csak járunk. A lelkünkben sokszor adjunk hálát és őrizzük szívünkben a hit kegyelmét.” – emelte ki szentbeszédében a megyés püspök.

A főpásztor beszédét azzal zárta, növekednünk kell a szeretetben, hogy Krisztust ne csak kívülről szemléljük, hanem a szívünkben hordozzuk őt. „Hagyjuk, hogy Ő irányítsa életünket, formálja szavainkat, Ő legyen az első helyen életünkben. Amit ma ünneplünk Isten örök, velünk maradó szeretete. Őrizzük ezt egész életünkben, hogy egyszer ennek a szeretetnek, már nem a hit által, hanem a maga valóságában megtapasztalt szépségében és erejében is részesülhessünk.”

Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódott a liturgia. Az Oltáriszentséget a megyés püspök vitte díszes baldachin alatt Fehérvár egykori szakrális központjába. Kisgyermekek virágszirmokat szórtak, az egyházközségek képviselői zászlókkal vonultak a menet élén, a papok, ministránsok és a hívek imádsággal és énekkel kísérték az oltárokká alakított a templomajtókhoz, bejáratokhoz a szentséget. Négy helyszínen hirdették ünnepélyesen az evangéliumot. A megyés püspök a körbehordozott Oltáriszentséggel a négy égtáj felé mutatva megáldotta a fehérvári polgárokat és az egész várost.  

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk