Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2016. 08. 25. | | 2016. 08. 26.

 

 

A szeretet kötelékével kapcsolódni Krisztushoz – Egyházmegyés papi zarándoklat Bodajkon

2016. 08. 25. – A lelkipásztori szeretetről és a hívek viszontszeretetének útjairól szólt a székesfehérvári egyházmegye papjainak idei, bodajki zarándoklata. Az imával, elmélkedésekkel, beszélgetésekkel eltöltött nap során Spányi Antal megyés püspök, Prohászka püspök gondolatai mentén beszélt a lelkipásztori munka, a pasztoráció gazdagságáról, arról, hogy Isten hogyan érinti meg választottját, és a kiválasztott egész életével miként válaszol erre az Istentől kapott meghívásra, az emberek szolgálatára.

A 13. alkalommal meghirdetett közös papi zarándoklat a zsolozsma imádsága és a püspöki köszöntő után Ugrits Tamás irodaigazgató előadásával kezdődött. Témája a lelkipásztori szeretet alapvető szerepéről szólt Isten országának építésében. Az előadásban elhangzott, ahhoz, hogy a pap lelkipásztori szeretettel tudja vezetni a rábízottakat, kiemelten fontos a hívekért mondott ima, a hittel megalapozott tanítás, a szentségek kiszolgáltatása, a személyes jelenlét és a segítő munkatársak elfogadása. Hajdu Ferenc provikárius, érdi plébános a közösséget szolgáló papi szeretetről tett személyes tanúságot, arról, hogy az Istenhez közel kerülő lelkipásztor a híveit is közel viszi az Úrhoz. Mórocz Tamás h. esperes, bodajki plébános a hívek szeretetének elfogadásáról vallott, amire úgy tekint, mint Isten szeretetének megnyilvánulására. Arról is szó esett, hogyan válik szerethetővé a plébános, aki odafigyel hívei életére, az idejét ajándékozza nekik.  

A találkozón több tanúságtétel is elhangzott, Hutóczky Béla szigetszentmiklósi, Bohn István esperes, törökbálinti plébános előadásában, miszerint kiemelten fontos az értő és szerető papi jelenlét a hívek körében, valamint az Isten igéjére alapozott tanítás. A szentségek kiszolgáltatásában, vagyis a közös ünneplésben megnyilvánuló isteni szeretet átadása.

Spányi Antal megyés püspök Prohászka Ottokár gondolata nyomán hangsúlyozta: egyre nagyobb – egyaránt személyes és közösségi – apostoli elköteleződésre és megújult, nagylelkű lelkipásztori szeretetre van szükség. Az Egyházban a papoknak és hívőknek újra és mélyen kell át érezniük örök küldetésük felelősségét, vagyis azt, hogy joguk és kötelességük minden emberhez eljuttatni az Evangéliumot, azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust, és még nem részesültek az Ő üdvözítő ajándékaiban. Lelkipásztori szeretettel kell tanítani, megszentelni, és az embereket elvezetni a Mennyei Atyához.

Az idei székesfehérvári egyházmegyés papi zarándoklatnak is a közös szentmise volt a középpontja, amelyben a papság közös imában ajánlotta fel magát ismét a bodajki Segítő Szűzanyának. „Esd ki számunkra Isten őszinte és igaz szeretetét és önmagunk helyes szeretetét, győzelmet a kísértésekben, kitartást a jócselekedetekben és szent buzgóságot az Egyház papi rendünknek megfelelő szolgálatában – hangzott el az imában.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás és Kallós Péter
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk