Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Prohászka) - beszámoló

2023. 07. 06. | | 2023. 07. 06.

 

 

2023.07.06. - Isten azt akarja, hogy közelebb kerüljünk hozzá - Elsőcsütörtöki szentmise Székesfehérváron

Isten azt akarja, hogy közelebb kerüljünk hozzá – Elsőcsütörtöki szentmise Székesfehérváron

2023.07.06. – Székesfehérvár legnagyobb templomában, a Prohászka-emléktemplomban gyűltek össze júliusban a hívek, hogy együtt imádkozzanak főpásztorukkal papi és szerzetesi hivatásokért. A város papságával tartott elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen Spányi Antal püspök hálát adott, hogy a Prohászka Imaszövetséggel együtt sok hivatást imádkoztak ki a magyarországi egyháznak és az egyházmegyének az elmúlt 20 évben. Kérte továbbra is a hívek buzgó imádságát, mert ebben az évben kevés volt, vagy egyáltalán nem született hivatás az egyházmegyékben.

A megyés püspök beszédében a hit ajándékáról beszélt, amely Ábrahám életében, de minden próféta életében ott volt, és az evangéliumban szereplő beteg életében is valósággá lett. Mert Jézus megbocsátotta bűneit, és meggyógyította. „Isten azt akarja, hogy egész valónkkal közelebb kerüljünk hozzá. És ezt az utat sokszor próbatételek övezik. Láttuk ezt Ábrahám életében, de ha nézzük az Ószövetség nagyjait, ott látjuk az Ő életükben is. Mennyit szenvedett saját népétől Mózes, hány prófétának kellett sok megpróbáltatást kiállnia. De mind így kerültek közelebb, egészen közel az Istenhez. És látjuk, hogy Jézus Krisztus útja is a keresztre vezetett. Az apostolok élete sem volt mentes a nehézségektől. Az evangéliumban is ott van a béna ember, akit barátai sok fáradsággal hordágyon visznek Jézushoz, akiről azt hallották, sokmindenkit meggyógyított. Jézus megrendül a hitükön, az együttérző, baráti szereteten, amely ekkora áldozatra képes. És szól a beteghez, meg vannak bocsátva bűneid. Ennél többet nem lehet mondani embernek. És meggyógyítja.”

Majd a főpásztor arról beszélt, amikor fohászkodunk, és Isten elé visszük kéréseinket, el kell döntenünk, mi a fontos nekünk. Amit mi akarunk a szívünkben hordozva vagy az eszünkkel elgondolva, és ami után a lelkünk áhítozik, vagy azt keressük, ami az Isten akarata, és kimondjuk rá az igent. Akkor is, ha nehéz lesz. Mert tudjuk; hogy Isten erejével kiálljuk a próbát. Az apostolok is megrettentek az előttük álló feladat előtt, mert átérezték saját gyarlóságukat. De megtapasztalták, hogy amire az ember képtelen, a Lélek erejében képessé válik. „Az Isten, aki Ábrahámot próbára tette, aki a béna embernek sokkal többet adott, mint amit remélt, aki felajánlotta a hit ajándékát barátainak, Ő az, aki mindig elénk áll, és megtapasztalhatjuk közelségét. Velünk van és szól hozzánk, és az a célja, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Keressük az Istenhez vezető utunkat, fogadjuk el, amit számunkra készít, és akarjunk mindenre igent mondani. A próbák idején az Ő lelkét, az Ő kegyelmét kérjük és mondjuk ki, legyen nekem a Te Igéd szerint.”

A közös szentségimádáson a főpásztor azért fohászkodott, hogy tudjunk elcsendesedni és úgy imádkozni Istenhez, mint akivel a legbensőségesebb kapcsolatban élünk. Akivel a jelenlét, az együttlét örömét tapasztalhatjuk meg, és akinek a hangját a csendben meghallhatjuk. A püspök azért is imádkozott, hogy a keresztek súlya alatt, a nehéz pillanatokban is azt tudjuk mondani, amit Szent Péter: Uram, tudod, hogy szeretlek. Majd a szentóra a Prohászka Imaszövetség új papi és szerzetesi hivatásokért szóló imájával és a szentségi áldással zárult.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Beszámolók:

 
 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk