Hangtár

2012.04.05. |
A püspök köré gyűlt papok, szerzetesek, diakónusok, papnövendékek és hívek közössége bemutatja és szemlélteti az Egyházat.
2012.04.05. |
Jézus mondja: "Új parancsot adok nektek,. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket." (Jn 13,34)
2012.04.02. |
A hívek számára tartott három napos lelkigyakorlat.
2012.03.25. |
Kaszap István sírja körül a közelmúltban elhelyezett hálaadó táblák jelzik, a mai napig fordulnak hozzá imáikkal nemcsak az idősek, de a fiatalok is.
2012.02.11. |
Új evangelizáció éve meghívás
A kereszthordozás tanúságtétele
ez a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, mely 1993-tól a Betegek Világnapja is.
2012.02.02. |
Új evangelizáció éve meghívás
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Az elkötelezett élet tanúságtétele
2012.01.25. |
Tanúságtétel hit és igehirdetés útján
Jézussal kapcsolatban senki sem lehet közömbös!
2012.01.20. |
Az imádság megmarad
Szent Sebestyén napja Székesfehérváron
2012.01.05. |
A januári közös imádságot a Víziváros Jézus Szíve templomban szentmisével kezdtük. Az idei év homíliáit a főpásztor mondja.
2012.01.01. |
Az új év első napja a kereszténység számára kiemelt nap, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe.
2011.12.30. |
A székesfehérvári egyházmegye legkülönbözőbb pontjairól érkeztek hívek, hogy a papsággal együtt hálát adjanak a keresztény családok megerősítésére hirdetett Család Évéért.
2011.12.25. |
Karácsony arra hív meg bennünket, hogy Isten szeretetét megértsük, elfogadjuk, benne éljünk és sugározzuk magunk körül, hogy másokhoz is eljusson.
2011.11.25. |
A bazilika felszentelésének napja az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe részegyházunk szíve, melyben a helyi közösség legfontosabb eseményei történnek.
2011.11.01. |
Ez a nap közös ünnepe minden szentnek és a szentté nem avatott üdvözülteknek.
2011.09.23. |
Spányi Antal köszöntötte a pedagógusokat, egyházmegyei és szerzetesfönntartású intézmények munkatársait, megjelent híveket.
2011.09.03. |
A Látónapok célja a megújulás: idén a keresztény családok megújulása van középpontban – a részek megújulása pedig alapja az egészének.
2011.08.31. |
Saját erőfeszítéseinken túl szükségünk van Isten Szent Lelkének megerősítő kegyelmére. Intézményeinkben ezért hívjuk Őt.
2011.08.25. |
A közös lelkigyakorlat célja a papi lelkiség elmélyítése, a papságért, illetve papi hivatásokért való imádság volt.
2011.08.21. |
Nem elég ismernünk hitünket, hanem igyekeznünk kell meggyőződésünk szerint élni, és így tanúságtevőkké válni a világ előtt.
2011.08.20. |
Igazán akkor ünnepeljük őt, ha megértjük élete titkát, Istent a szívében és követjük példáját. Az általa ezer éve mutatott út ma is az életre vezet.
2011.07.03. |
Isten kegyelmét sosem önmagunkért kapjuk, hanem másokért is.
2011.06.26. |
Tegyünk hitvallást az Oltáriszentség mellett személyes és közösségi módon.
2011.06.19. |
Engedjük, hogy Isten bekapcsoljon minket is szentháromságos életébe.
2011.06.13. |
Legyünk hálásak az élet ajándékaiért
2011.04.21. |
A papok a diakónusokkal, kispapokkal együtt a püspök köré összegyűlve, a hívek imáitól kísérve közösen megújítják papi ígéreteiket.
2011.04.21. |
Az utolsó vacsora emlékére püspöki szentmisét tartottak, amelyen a lábmosás szertartását Spányi Antal megyés püspök tartotta. A templom és liturgia jelei nagycsütörtök estéjére fölerősödnek.
2011.04.02. |
"Csak a legkiválóbbak sajátja az alázat".
2011.03.27. |
Szakítanunk kell a megfáradt, beletörődő lelkiséggel; hallgatnunk kell a Lélekre. Meg kell újulnunk. Imádságunk - ha nem is hoz gyors változást - biztosan célba jut.
2011.03.26. |
A nagyböjti időnek sajátos helye van életünkben, mert ez kegyelmi idő: a megtérésnek és a húsvéti készületnek a kitüntetett ideje.
2011.03.26. |
Kaszap István születésének 95. évfordulója

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk